Působení Antonína Ludvíka Stříže ve Staré Říši jako příklad laického angažmá v církvi

Title: Působení Antonína Ludvíka Stříže ve Staré Říši jako příklad laického angažmá v církvi
Author: Husák, Petr
Source document: Husák, Petr. Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot : proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století. Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2021, pp. 54-99
Extent
54-99
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: 3.1 Možnosti a hranice laického angažmá v církvi na počátku 20. století -- 3.2 Působení Antonína Stříže ve Staré Říši -- 3.2.1 Charakteristické rysy Florianovy obnovy -- 3.2.2 Střížovo místo ve staroříšské komunitě -- 3.2.3 K Římu: papežství, ultramontanismus, církevní otcové a svatí -- 3.2.4 "Kněz ničemný" a "kněz věrný" : obraz kněžství u Josefa Floriana a jeho spolupracovníků -- 3.2.4.1 Nynější "ničemní kněží" -- 3.2.4.2 "Kněz věrný" -- 3.2.5 Velká válka jako duchovní otřes
Rights access
open access
License: Not specified license