Posteneolitická štípaná industrie na Moravě

Image
Variant title
Post-eneolithic chipped stone industries in Moravia
Contributor
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Klápště, Jan (Editor)
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2013
Extent
255 s.
Series
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque; 15
ISBN
978-80-210-6421-8
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 879970
License: Not specified license
Rights holder
Ludmila Kaňáková Hladíková
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
Katalog nálezů, přílohy [na přiloženém CD]
Page Chapter number Title
[1] [Posteneolitická štípaná industrie na Moravě : katalog nálezů, přílohy : titulní list] | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
2-5 Obsah | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
6-432 [Katalog nálezů] | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
433-[441] Příloha 1 - Znalecký traseologický posudek | pdf icon Dušková Šajnerová, Andrea
[442]-447 Příloha 2 - Dokumentace provedeného experimentu pravěké žatvy obilí | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
hidden-section Poděkování
Page Chapter number Title
4 Poděkování | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
5 Úvod | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
1. Výběrové dějiny bádání
Page Chapter number Title
6 1.1. | Posteneolitická štípaná industrie v moravské archeologii | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
7-10 1.2. | Posteneolitická štípaná industrie v evropské archeologii | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
2. Možnosti moderních metod v analýze štípané industrie a jejich praktická aplikace na zvolené soubory
Page Chapter number Title
11-12 Možnosti moderních metod v analýze štípané industrie a jejich praktická aplikace na zvolené soubory : [úvodní část kapitoly] | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
13-172 2.1. | Morfotypologie | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
172-192 2.2. | Aplikace dynamické technologické analýzy versus operační řetězce | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
192-195 2.3. | Traseologie | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
195-215 2.4. | Experimentální archeologie | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
215-217 2.5. | Remontáže | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
217-236 2.6. | Sídelní archeologie, prostorové studie | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
236-248 2.7. | Identifikace tzv. nadstavbových jevů – aplikace etnoarcheologie, sociální archeologie, archeologie kultu, kognitivní archeologie | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
hidden-section Závěry
Page Chapter number Title
249-251 Závěry | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
Page Chapter number Title
252-254 Post-eneolithic chipped stone industries in Moravia : resumé | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
Page Chapter number Title
255 Zkratky použité v textu | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila