Keramické depoty doby bronzové v ČSSR a v Rakousku

Title: Keramické depoty doby bronzové v ČSSR a v Rakousku
Variant title:
  • Keramische Depots der Bronzezeit in der ČSSR und in Österreich
    • Keramičeskije sklady bronzovogo veka v ČSSR i Avstrii
  • Керамические склады бронзового века в ЧССР и Австрии
    • Keramičeskije sklady bronzovogo veka v ČSSR i Avstrii
Contributor
Vavřín, J. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. [117]-133
Extent
[117]-133
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.