D11

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1964
Volume: 13
Issue: D11
Publication year
1964
Stati
Title Document
Coвeтcкaя caтиричecкaя кoмeдия ceрeдины 20-х гoдoв : (A. Фaйкo, H. Зpдмaн, Б. Poмaшoв) | [5]–30
Mikulášek, Miroslav
PDF
Polonofilství Antala Staška | [31]–42
Pelikán, Jarmil
PDF
Problemi di traduzione intorno all'opera di Karel Čapek | [43]–48
Ondráček, Jaroslav
PDF
Češi a počátky běloruského národního a literárního hnutí v prvním desetiletí 20. století | [49]–58
Krhoun, Mečislav
PDF
Contribution a l'étude des nouvelles ďAndré Stil | [59]–72
Stupka, Vladimír
PDF
O jednom motivu : (ke genezi prózy Jana Nerudy U tří lilií) | [73]–78
Justl, Vladimír
PDF
České překlady z polské literatury v letech 1914-1930 | [79]–96
Krystýnek, Jiří
PDF
Rozhledy
Title Document
Několik publikací o dramatě a divadle | [97]–105
Závodský, Artur
PDF
Des chansons de geste à la poésie courtoise | 106–117
Novák, Otakar
PDF
Některé problémy české historické beletrie | [118]–122
Kopecký, Milan
PDF
Quelques études sur les problèmes de la prose française moderne | 123–128
Fryčer, Jaroslav
PDF
Materiály
Title Document
Bruchstück eines südbairischen Osterspiels | [129]–134
Zatočil, Leopold
PDF
Title Document
Dopisy Petra Bezruče Zdeňku Bárovi | 135–151
Závodský, Artur
PDF
Title Document
Nieznane listy Antoniego i Julii Woykowskich do J.E. Purkyniego | 152–160
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Title Document
Neznámý dopis D.N. Mamina-Sibirjaka | 161–164
Mandát, Jaroslav
PDF
Glosy
Title Document
Une pièce de Pedro Calderón de la Barca retrouvée en Tchécoslovaquie | [165]–167
Novák, Otakar
PDF
Title Document
Tolstoj, Björnson a Slováci | 167–172
Michl, Josef B.
PDF
Title Document
Problèmes de périodisation de la littérature roumaine | 172–173
Beneš, Pavel
PDF
Title Document
Ein mährisches "Hermann und Dorothea" : Epos | 173–177
Krejčí, Pavel
PDF
Recenze
Title Document
[Salinari, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana] | [178]–185
Rosendorfský, Jaroslav
PDF
[Fischer, Jan Otokar. Problémy francouzského kritického realismu] | 185–186
Stupka, Vladimír
PDF
[Závodský, Artur. Gabriela Preissová] | 187–189
Bundálek, Karel
PDF
[Кирдан, Борис Петрович. Русские народные думы : (XV - начало XVII в.)] | 189–190
Krhoun, Mečislav
PDF
[Goleniščev-Kutuzov, Il'ja Nikolajevič. Ital'janskoje vozroždenije i slavjanskije literatury XV-XVI vekov] | 191–193
Kopecký, Milan
PDF
Bratr Oldřich, Čech z Furlánska : popis východních krajů světa | 193–194
Gregor, Alois
PDF
[Гілевіч, Ніл Сымонавіч. Aкрыленая рэвалюцыя : (паэзія "Маладяка")] | 194–196
Krhoun, Mečislav
PDF
[Picon, Gaëtan. Lecture de Proust] | 196–198
Fryčer, Jaroslav
PDF
[Honzík, Karel. Ze života avantgardy] | 198
Závodský, Artur
PDF
Sbírka přísloví Josefa Dobrovského v prvním kritickém vydání | 198–200
Kopecký, Milan
PDF
[Hálek, Vítězslav. Dopisy 1849-1874] | 200–203
Válek, Vlastimil
PDF
[Lederer, Jiří. Lidé kolem mikrofonu] | 203
Závodský, Artur
PDF
Zprávy
Title Document
Universidad de La Habana, publicación bimestral, no. 159 | [204]–205
Bartoš, Lubomír
PDF
Cenná bibliografie | 205
Závodský, Artur
PDF
Užitečná edice | 205–206
Srna, Zdeněk
PDF
Veřejné přednášky o literatuře v r. 1963 | 206–208
Válek, Vlastimil
PDF
Diplomové práce s tematikou literárněvědnou | 208–209
Válek, Vlastimil
PDF
Výměna
Title Document
Výměna - Книгообмен - Büchereinlauf - Books received | [210]–216
PDF