Neznámé a málo známé bronzové depoty z Přerovska

Title: Neznámé a málo známé bronzové depoty z Přerovska
Variant title:
  • Die unbekannten und wenig bekannten Bronzedepotfunde des Prerauer Kreises
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. [81]-97
Extent
[81]-97
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V muzeu J . A. Komenského v Přerově jsou uloženy čtyři bronzové depoty, které ještě nejsou publikovány, nebo jsou o nich v literatuře jen zmínky. Jsou to sklady z Hradčan, Měrovic, Tršic a Želátovic. Ve sbírce ZDŠ v Přerově-Předmostí je kromě toho další dosud neznámý bronzový depot. V tomto článku, v němž mají být nálezy zveřejněny, jsou depoty uvedeny podle chronologického pořadí.