Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci)

Title: Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci)
Variant title:
  • Adult civic education in the Czech Republic (context, participation, offer and participants)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. [41]-53
Extent
[41]-53
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V tomto textu se budeme věnovat účasti dospělých na občanském vzdělávání, povšimneme si existující nabídky takto zaměřeného neformálního vzdělávání dospělých, podáme charakteristiku dospělých účastníků občanského vzdělávání v České republice a ukážeme, v čem se tito liší od lidí, kteří se takového vzdělávání neúčastní. Vycházíme z dat získaných z reprezentativního dotazníkového šetření v rámci výzkumu Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje1, jenž byl popsán v úvodní části tohoto sborníku.