2

Title: Slavica litteraria
Year: 2012
Volume: 15
Issue: 2
Publication year
2012
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Title Document
Instrukce pro přispěvatele PDF
Josef Dobrovský
Title Document
Pokračovatelé Dobrovského : etnolingvistické a geokulturní souvislosti ve srovnávací slovanské filologii | [5]–11
Wollman, Slavomír
PDF
Postava "patriarchy slavistiky" u Edwarda L. Keenana : (Josef Dobrovský and the origins of the Igor' Tale, 2003) | [13]–25
Pospíšil, Ivo
PDF
Josef Dobrovský jako inspirující osobnost pro (české) svobodné zednáře v 1. polovině 20. století | [27]–39
Česal, Aleš
PDF
Z korespondence Josefa Dobrovského v letech 1778–1827 | [41]–53
Sobotková, Marie; Fiala, Jiří
PDF
Přínos Miloslava Krbce české slavistice | [55]–59
Vychodilová, Zdeňka
PDF
Internetová databáze literatury o Josefu Dobrovském | [61]–65
Slováčková, Kateřina; Fiala, Jiří
PDF
Dobrovský, Měšice a Matice česká | [67]–72
Ryšavá, Eva
PDF
Vliv Dobrovského a Lomonosova na rozdílnou stratifikaci současného českého a ruského jazyka | [73]–80
Adámková, Stanislava
PDF
Dobrovského Českých přísloví sbírka z pohledu současné regionální frazeologie | [81]–94
Holub, Zbyněk
PDF
Йозеф Добровский и современная фразеология | [95]–100
Stěpanova, Ludmila
PDF
Literární věda
Title Document
Úskalí slavistiky: příslušnost etnická, jazyková, teritoriální nebo ještě jiná? | [103]–111
Voisine-Jechová, Hana
PDF
Germanoslavistika mezi tradiční komparatistikou a interkulturní literární vědou | [113]–123
Kučera, Petr
PDF
Mladí slavisté "síťového věku" (křižovatky globalizace a tradice?) | [125]–131
Lepilová, Květuše
PDF
Rusko-české uměnovědné paralely : (poznámky k historii, kultuře a literatuře vybraných slovanských národů) | [133]–139
Kropáčková, Markéta
PDF
Mimeze jako jeden z faktorů recepce literárního díla | [141]–148
Pató, Marta
PDF
Pojęcia czeskiego odrodzenia narodowego i polskiego oświecenia stanisławowskiego jako makrostruktury poznawcze | [149]–155
Hanczakowski, Michał
PDF
Jan Mukařovský, Frank Wollman a literární věda na přelomu 40. a 50. let 20. století : úskalí cesty mezi strukturalismem a stalinismem | [157]–167
Zelenka, Miloš
PDF
Духовные "медитации" над жизнью и человеком | [169]–175
Matyušová, Zdeňka
PDF
Mediterán jako estetický komplex : Pobřeží Syrt Juliena Gracqa ve světle koncepcí Dionýze Ďurišina | [177]–181
Bednaříková, Hana
PDF
Raná poezie slovinského básníka Tomaže Šalamuna ve světle evropské neoavantgardy | [183]–191
Jensterle-Doležalová, Alenka
PDF
Folkloristika
Title Document
Frank Wollman v kontexte česko-slovenskej folkloristiky | [195]–207
Zelenková, Anna
PDF
Žánrové proměny ruské autorské pohádky ve druhé polovině 20. století (v českém kontextu) | [209]–214
Malenová, Eva
PDF
Racionalismus Karla Ferdinanda Schertze a Magia posthuma | [215]–222
Maiello, Giuseppe
PDF
Jazykověda
Title Document
Odraz historickosrovnávací metody v díle A.Ch. Vostokova | [225]–234
Brandner, Aleš
PDF
Genderový aspekt ve frazeologii : sňatek a rovnoprávnost muže a ženy v partnerství | [235]–242
Kedron, Katerina
PDF
Украинский суржик - социолект, просторечие, пиджин? К вопросу о языковой ситуации на Украине | [243]–250
Nazarenko, Lilija
PDF
Rozrywki umysłowe a lingwistyka kognitywna | [251]–260
Trzaskowski, Zbigniew
PDF