A guest from the unknown : Antigone and Jan Patočka's cultural criticism

Title: A guest from the unknown : Antigone and Jan Patočka's cultural criticism
Variant title:
  • Host z neznáma : kulturní publicistika Jana Patočky
Source document: Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 13-30
Extent
13-30
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Jan Patočka is often seen as an apolitical philosopher who did not step onto the public stage until the end of his life, when he chose to support underground musicians who were put on trial by the Communist government in 1976. This view, seen for example in the obituary issued by Charter 77 shortly after Patočka's death, ignores his long career of cultural criticism and his many essays that use Czech literature and culture as a springboard to discuss social and political concerns. One such essay is Patočka's review of Milan Uhde's 1967 play "The Whore of Thebes," a modernization of Antigone that Patočka castigates for misunderstanding the mysteries of this classic play. A reading of Patočka's review points to a different genealogy for his support of the music underground, and his understanding of the relationship between philosophy and action more generally. Patočka's many writings on art and culture constitute an ongoing commentary on the social and political world around him, painting a much different picture than the conventional image of an abstruse philosopher who did not enter the world of politics until the very end of his life.
Jan Patočka je často považován za filozofa, který se nezajímal o politiku a který vstoupil na veřejnou scénu až na konci života, když se rozhodl podpořit undergroundové hudebníky během jejich stíhání a soudu v roce 1976. Tento přístup k Patočkovi je vidět například v nekrologu, který o něm zveřejnila Charta 77 krátce po jeho smrti v roce 1977. Takové pojetí jeho života a díla však ignoruje celou jednu stránku jeho aktivit na poli kulturní kritiky, například jeho četné eseje a recenze, které vycházejí z české literatury a kultury, aby traktovaly sociální a politické otázky. Jedním z těchto textů je i Patočkova recenze hry Milana Uhde "Děvka z města Théby" z roku 1967. Uhde chtěl modernizovat klasický příběh Antigony; Patočka ho podrobuje zdrcující kritice a ukazuje, že Uhde nerozumí záhadám této klasické hry. Když čteme pozorně Patočkův rozbor Uhdeho hry i původní hry Antigona, rozpoznáme jak jinou "genealogii" jeho podpory pro hudební underground v roce 1977, tak jiný výklad vztahu mezi myšlením a jednáním obecněji v jeho díle. Patočkovy eseje o umění a kultuře představují soustavný komentář k okolnímu sociálnímu a kulturnímu světu a ukazují, že se jeho život se značně liší od od ustáleného obrazu abstraktního filozofa, který vstoupil do světa politiky až na konci života.
References
[1] DOSTOEVSKY, FYODOR. 1997 [1877]. "The Dream of a Ridiculous Man," in Fyodor Dostoevsky: The Eternal Husband and Other Stories, trans. Richard Pevear and Larissa Volokhonsky (New York: Modern Library), pp. 299–322

[2] HÁJEK, JIŘÍ et al. 2007 [1977]. "Nekrolog k úmrtí Jana Patočky", in Blanka Císařovská, Vilém Prečan (eds.): Charta 77: Dokumenty 1977–1989. Vol. 1 (Prague: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), pp. 36–38

[3] PATOČKA, Jan. 1996 [1990, 1975]. Heretical Essays in the Philosophy of History, ed. James Dodd, trans. Erazim Kohák (Chicago and La Salle, Illinois: Open Court)

[4] PATOČKA, Jan. 2004 [1967]. "Ještě jedna Antigona a Antigoné ještě jednou", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 389–400

[5] PATOČKA, Jan. 2006a [1969]. "Inteligence a opozice", in Jan Patočka: Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 12, eds. Karel Palek, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 233–249

[6] PATOČKA, Jan. 2006b [1976]. "K záležitostem Plastic People of the Universe a DG307", in Jan Patočka: Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 12, eds. Karel Palek, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 425–427

[7] UHDE, Milan. 1967. "Děvka z města Théby", Divadlo 18, no. 5, pp. 81–94

[8] UHDE, Milan. 2013. Rozpomínky: co na sebe vím (Brno–Prague: Host–Torst)

[9] BOLTON, Jonathan. 2012. Worlds of Dissent: Charter 77, The Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism (Cambridge, MA: Harvard University Press)

[10] REZEK, Petr. 2007. [1987]. "Obec otřesených, nebo postižených?", in Petr Rezek: Filozofie a politika kýče, 2nd ed. (Prague: Jan Placák – Ztichlá klika), pp. 106–120

[11] SKILLING, H. Gordon. 1981. Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia (London: Geroge Allen & Unwin)