Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu

Image
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2012
Extent
252 s.
Series
  • Etnologické studie; 12
ISBN
9788021060999
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 862072
Description
  • Publikace Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoj střední Evropy a Balkánu je výsledkem mezinárodní spolupráce badatelů z České republiky, Polska, Slovenska a Srbska. Obrací pozornost k agrárním jevům, které se podílely na formování tradiční lidové kultury mnoha zemí a potažmo spoluvytvářely identitu evropského kontinentu. Zejména ve střední Evropě a na Balkánském poloostrově měly rolnické a pastýřské tradice dlouhodobě stabilní pozice i společensky normotvorný charakter; teprve s nástupem industriální civilizace došlo k rozrušování jejich systémů a k modernizaci života provázené zánikem tradičních forem. Mezigenerační transmise a ruční práce byly nahrazeny jinými komunikačními médii a strojovou mechanizací využívající nové energetické zdroje. Odborné etnologické texty pěti autorů z uvedených zemí se snaží uvedené teze osvětlit na konkrétním materiálu historické povahy nebo pomocí recentních dokladů získaných terénním výzkumem.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
hidden-section Autoři
Page Chapter number Title
[4] Autoři | pdf icon
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
5-6 Úvod | pdf icon
Page Chapter number Title
[7]-52 K problematice tradiční agrární kultury a jejího výzkumu ve středoevropském areálu | pdf icon Válka, Miroslav
Page Chapter number Title
[53]-112 "Lidé orají s nadějí..." : polské tradiční nářadí k obdělávání půdy ve světle etnografických pramenů a etnologických metod | pdf icon Kłodnicki, Zygmunt
Page Chapter number Title
[113]-144 Tradičná organizácia chovu hospodárskych zvierat slovenských roľníkov v strednej a južnej Európe | pdf icon Slavkovský, Peter
Page Chapter number Title
[145]-196 Transhumantní migrace pastevců v centrálních a západních oblastech Balkánu | pdf icon Luković, Miloš
Page Chapter number Title
[197]-214 Obilniny – základ tradičnej výživy v strednej Európe | pdf icon Stoličná, Rastislava
Page Chapter number Title
[215]-248 Tradiční zemědělství a domácí výroba srbského obyvatelstva Ibarského Kolašinu v severní části Kosova | pdf icon Luković, Miloš
hidden-section Abstracts
Page Chapter number Title
249-252 Abstracts | pdf icon