Proměny české pohádky : (k historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století)

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2009
Extent
196 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 384
ISBN
9788021050266
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 615259
Description
  • Publikace Proměny české pohádky se zamýšlí nad konkrétními texty vybraných českých autorů - pohádkářů, především těch významnějších a významných, a snaží se tak ilustrovat i hlouběji postihnout základní charakteristiky, problémy a vývojové trendy české pohádky, literární i autorské, ve čtyřicátých letech dvacátého století, tedy v období pro vývoj žánru klíčovém. Chce být příspěvkem k literárněhistorickému zkoumání dané epochy a nejednou také upozorněním na texty dosud neprávem opomíjené.
Department FF MU
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Slovo úvodem
Page Chapter number Title
5-8 Slovo úvodem | pdf icon Nováková, Luisa
hidden-section Boj o pohádku
Page Chapter number Title
9-19 Boj o pohádku | pdf icon Nováková, Luisa
Page Chapter number Title
20-35 Čeští spisovatelé českým dětem | pdf icon Nováková, Luisa
Page Chapter number Title
36-40 Jiné pohádkové sborníky | pdf icon Nováková, Luisa
Page Chapter number Title
41-44 Literární zpracování lidových pohádek | pdf icon Nováková, Luisa
Page Chapter number Title
45-53 Trojí přístup k lidové tradici | pdf icon Nováková, Luisa
Page Chapter number Title
54-62 Pohádky cizích národů | pdf icon Nováková, Luisa
Page Chapter number Title
63-69 Mezi pohádkou, pověstí a povídkou | pdf icon Nováková, Luisa
hidden-section Mimo hlavní proud
Page Chapter number Title
70-79 Mimo hlavní proud | pdf icon Nováková, Luisa
Page Chapter number Title
80-91 Úspěchy autorské pohádky | pdf icon Nováková, Luisa
Page Chapter number Title
92-101 Další významní autoři | pdf icon Nováková, Luisa
Page Chapter number Title
102-106 Pohádka "uměleckonaučná" | pdf icon Nováková, Luisa
Page Chapter number Title
107-127 Rozmanitost rozsáhlých pohádkových próz | pdf icon Nováková, Luisa
hidden-section Veršované pohádky
Page Chapter number Title
128-141 Veršované pohádky | pdf icon Nováková, Luisa
Page Chapter number Title
142-148 Doznívající tendence | pdf icon Nováková, Luisa
hidden-section Pohádka a rok 1948
Page Chapter number Title
149-162 Pohádka a rok 1948 | pdf icon Nováková, Luisa
hidden-section František Hrubín
Page Chapter number Title
163-167 František Hrubín | pdf icon Nováková, Luisa
Page Chapter number Title
168-175 Závěrem o pohádce včera a dnes | pdf icon Nováková, Luisa
Page Chapter number Title
176 Ediční poznámka a poděkování | pdf icon Nováková, Luisa
hidden-section Použitá literatura
Page Chapter number Title
177-191 Použitá literatura | pdf icon Nováková, Luisa
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
192-196 Jmenný rejstřík | pdf icon Nováková, Luisa