Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418)

Title: Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418)
Variant title:
  • Diplomacy, law and propaganda in the Late Middle Ages : the Polish–Lithuanian Union and the Order of Teutonic Knights at the Council of Constance (1414–1418)
Author: Bar, Přemysl
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2017
Extent
328 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 477
ISBN
978-80-210-8870-2
978-80-210-8871-9 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6410805
Description
  • Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414–1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie, práva a propagandy. V diplomacii hrála klíčovou roli poselstva a komunikace mezi nimi a rozhodovacími centry. Jednání o prodloužení příměří, arbitráži a nedokončený doktrinální proces tvořily právní rámec kostnického procesu. Propagandistické akce polsko-litevské delegace se soustřeďovaly kolem otázky, která koncepce christianizace východní Evropy je úspěšnější. Důležitou součástí publikace je obšírný katalog různorodých textů (traktáty, polemiky, žalobní články, kázání a letáky) vzniklých v souvislosti s tímto sporem během koncilu.
  • This book presents a comprehensive analysis of the diplomatic and judicial controversy between the Teutonic Order in Prussia and the Polish-Lithuanian Union at the Council of Constance (1414–1418). This dispute is approached from three basic perspectives which intertwine with one another: diplomacy, law, and propaganda. The study of the envoys and their communication with the centres of decision-making serves to explore the diplomatic sphere of the conflict. The legal framework of the controversy was formed by the negotiations about the extension of the existing truce between the two rivalling powers, by diverse attempts of arbitration, and especially by the pending doctrinal litigation. The propaganda developed by the Polish-Lithuanian delegation revolved essentially around the question, whether the Polish or the Order's concept of the Christianization of Eastern Europe was more successful. An extensive catalogue of treatises, polemics, complaints, and other texts, which were composed in connection with the Constance dispute, forms a major part of the book.
Note
  • Monografie vznikla v rámci projektu P26524-G18 "Suche nach Machtausgleich: Sigismunds Politik 1414–1418", financovaného rakouským Fondem na podporu vědeckého bádání (FWF).
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 7–8
Bar, Přemysl
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 9–28
Bar, Přemysl
PDF
hidden-section Diplomacie
Chapter number Title Custom text
Diplomacie | 29–139
Bar, Přemysl
PDF
hidden-section Právo
Chapter number Title Custom text
Právo | 140–181
Bar, Přemysl
PDF
hidden-section Propaganda
Chapter number Title Custom text
Propaganda | 182–215
Bar, Přemysl
PDF
hidden-section Závěrečné shrnutí
Chapter number Title Custom text
Závěrečné shrnutí | 216–220
Bar, Přemysl
PDF
Chapter number Title Custom text
Příloha: Soupis textů | 221–287
Bar, Přemysl
PDF
Chapter number Title Custom text
Diplomacy, law and propaganda in the Late Middle Ages: the Polish–Lithuanian Union and the Order of Teutonic Knights at the Council of Constance (1414–1418) : summary | 288–292
Bar, Přemysl
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam pramenů a literatury | 293–318
Bar, Přemysl
PDF
Chapter number Title Custom text
Jmenný a místní rejstřík | 319–328
Bar, Přemysl
PDF