Řecko-latinská syntax v evropském kontextu

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2008
Extent
219 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3040; č. 375
ISBN
9788021046795
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 564563
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvodní slovo autora
Page Chapter number Title
[3] Úvodní slovo autora | pdf icon Bartoněk, Antonín
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
[9]-14 1. | Předmluva | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[15]-19 2. | Vznik a rozvoj syntaktických bádání o řečtině a latině od antiky po dnešek | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[21]-23 3. | Řecko-latinská větná syntax : úvod a nástin práce | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[25]-32 4. | Vybrané otázky řecko-latinské komparace | pdf icon Bartoněk, Antonín
hidden-section Obsahové věty
Page Chapter number Title
[33]-58 5. | Obsahové věty | pdf icon Bartoněk, Antonín
hidden-section Příslovečné věty
Page Chapter number Title
[59]-102 6. | Příslovečné věty | pdf icon Bartoněk, Antonín
hidden-section Vztažné věty
Page Chapter number Title
[103]-108 7. | Vztažné věty | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[109]-124 8. | Infinitiv v latině a řečtině | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[125]-149 9. | Participium v latině a řečtině | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[151]-158 10. | Latinské jmenné tvary slovesné (gerundium, gerundivum, supinum I. a II.) | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[159]-164 11. | Větná modalita v latině a řečtině (všeobecně) | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[165]-181 12. | Jistotní (epistémická) modalita v latině a řečtině | pdf icon Pořízková, Kateřina
Page Chapter number Title
[183]-192 13. | Řecko-latinská syntax v globálním pohledu | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[193]-205 14. | The Latin and Ancient Greek syntax | pdf icon Bartoněk, Antonín
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
[207]-219 15. | Bibliografie | pdf icon