Aspects of functional sentence perspective in contemporary English news and academic prose

Image
Edition
1st ed.
Place of publication
Brno
Publisher
Masaryk University
Year of publication
2011
Extent
114 s. :
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 404
ISBN
9788021056817
Language
English
Link to MU library catalogue: 709847
Description
  • Práce se zabývá některými aspekty aktuálního členění věty v rovinách novinářského a odborného stylu současné psané angličtiny. Je zaměřena zejména na identifikaci informační kontury textu, výskyt sdělných jednotek a sdělných polí, míru porušování principu linearity, zastoupení dynamických sémantických škál, znázornění dynamiky široké a úzké scény a v neposlední řadě také na výskyt tří typů tematických posloupností (posloupnosti s návaznou tematizací tématu, posloupnosti s průběžným tématem a posloupnosti s tematickým odvozováním). Tyto aspekty jsou použity k ověření výchozí hypotézy o stylistické platnosti aktuálního členění.
  • The study investigates selected aspects of Functional Sentence Perspective (FSP) in contemporary English news and academic prose, namely the information contour of text, the occurrence of communicative units and communicative fields, violation of the FSP linearity principle, the occurrence of dynamic semantic scales, dynamics of broad and narrow scenes, and the types of thematic progressions, including simple linear thematic progressions, progressions with continuous (constant) themes, and progressions with derived themes. These aspects are taken into consideration to address a hypothesis that FSP phenomena are stylistically relevant.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section List of figures
Page Chapter number Title
9-10 List of figures | pdf icon Drápela, Martin
hidden-section List of tables
Page Chapter number Title
11 List of tables | pdf icon Drápela, Martin
hidden-section List of abbreviations
Page Chapter number Title
13 List of abbreviations | pdf icon Drápela, Martin
hidden-section Preface
Page Chapter number Title
15-17 Preface | pdf icon Drápela, Martin
hidden-section Introduction
Page Chapter number Title
19-26 1 | Introduction | pdf icon Drápela, Martin
hidden-section Theory
Page Chapter number Title
27-47 2 | Theory | pdf icon Drápela, Martin
hidden-section Methodology
Page Chapter number Title
49-58 3 | Methodology | pdf icon Drápela, Martin
hidden-section Analysis
Page Chapter number Title
59-101 4 | Analysis | pdf icon Drápela, Martin
hidden-section Conclusions
Page Chapter number Title
103-106 5 | Conclusions | pdf icon Drápela, Martin
hidden-section References
Page Chapter number Title
107-114 References | pdf icon Drápela, Martin