Skriptorium olomoucké : k počátkům písařské tvorby v českých zemích

Image
Author: Flodr, Miroslav
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Praha
Publisher
Státní pedagogické nakladatelství
Year of publication
1960
Extent
299 s., [14] s. obr. příl.
Series
  • Spisy University v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Brunensis, Facultas philosophica; sv. 67 [i.e. 65]
Language
Czech
Latin
Link to MU library catalogue: 101954
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Přílohy
Page Chapter number Title
Přílohy | pdf icon Flodr, Miroslav
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-19 Úvod | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
21-30 I. | Olomoucké biskupství a kapitula za episkopátu Jindřicha Zdíka | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
31-44 II. | Knihovna a archiv olomoucké kapituly | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
45-106 III. | Paleografický rozbor písemností skriptoria | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
107-119 IV. | Písaři a jejich činnost | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
120-153 V. | Věcný rozbor písemností skriptoria | pdf icon Flodr, Miroslav
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
154-161 Závěr | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
162-183 Exkurs I. | Olomoucká kapitulní knihovna a její inventáře na počátku 15. stol. | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
184-224 Exkurs II. | Počátky organisace kapitulního archivu olomouckého | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
225-228 Příloha A | Přehled činnosti písařů olomouckého skriptoria | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
228-273 Příloha B | Obsah písemností skriptoria | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
274-277 Seznam častěji užité literatury | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
278-288 Оломоуцкий скрипторий : (к вопросу о начале письменности в чешских землях) | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
289-299 Das Olmützer Skriptorium : (zu den Anfängen der Schreiberproduktion in den böhmischen Ländern) | pdf icon Flodr, Miroslav