Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku : archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv

Image
Variant title
Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages : archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments
Contributor
Kličová, Jana (Translator)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
264 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 422
ISBN
978-80-210-7126-1
Language
Czech
English
Link to MU library catalogue: 1020630
Description
  • Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických dat a pramenů při řešení historických otázek spojených se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud v zájmovém území. V ucelené formě předkládá strukturované informace o středověkém vývoji oblasti, která objektivně přímými archeologickými doklady příliš neoplývá. Práci z velké části tvoří archeobotanické, geochemické a archeometalurgické analýzy sedimentárních výplní potočních niv.
  • This book provides a synthesis of science and archaeological data and historical sources in addressing issues associated with the development of high medieval settlement structure, with the beginnings of the exploitation of gold and later silver-mining in the area of interest. It presents structured information about the medieval development of the area, which objectively direct archaeological evidence aren't too plentiful. Study largely consists archeobotanical, geochemical and archeometalurgical analysis of sediments in the stream floodplains.
Note
  • Tato práce je výstupem projektu: Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku, Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI: DF13P01OVV005.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
embargoed access
hidden-section [Přílohy]
Page Chapter number Title
[Přílohy] | pdf icon Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
Page Chapter number Title
[11] [Předložená kniha je kolektivním dílem specialistů ...] | pdf icon
1. Úvod
Page Chapter number Title
13-19 1. 1. | Proč středověk, nivy, archeobotanika a geochemie | pdf icon Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
19-56 1. 2. | Osídlení a lidská činnost ovlivňující vývoj vodních toků a niv na Českomoravské vrchovině | pdf icon Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
2. Případové lokality
Page Chapter number Title
57-69 2. 1. | Použité metodiky | pdf icon Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
69-98 2. 2. | Česká Bělá: středověké důlní areály a potok Březina | pdf icon Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
98-113 2. 3. | Květinov: břehy a niva Perlového potoka | pdf icon Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
113-156 2. 4. | Jihlava a Antiquus mons: prvořadé báňsko-hutnické centrum na zemské hranici | pdf icon Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
157-184 2. 5. | Cvilínek: báňsko-hutnický provoz na evropském rozvodí | pdf icon Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
3. Diskuse a závěry
Page Chapter number Title
185-189 3. 1. | Environmentální metody výzkumu nivy: přednosti, nevýhody a problémy | pdf icon Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
189-196 3. 2. | Konkrétní výpověď 14C radiometrie, geochemie a rozboru technolitů v nivních sedimentech | pdf icon Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
196-212 3. 3. | Jasnější obrysy příběhu centrální Českomoravské vrchoviny ve 12.–13. století? | pdf icon Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
Page Chapter number Title
213-221 4. | Literatura, prameny, zprávy | pdf icon Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
hidden-section Popisy profilů
Page Chapter number Title
223-228 5. | Popisy profilů | pdf icon Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
Page Chapter number Title
229-264 Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages : archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments | pdf icon Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor