Estonská literatura v Čechách

Image
Variant title
Estonian literature in the Czech lands
Author: Kovář, Michal
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2017
Extent
88 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 464
ISBN
978-80-210-8655-5
978-80-210-8656-2 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6402378
Description
  • Estonská literatura v Čechách přináší shrnující pohled na dějiny české recepce estonské literatury od prvních překladů a ohlasů po současnost. Historická periodizace je vystavěna s ohledem na setkávání dvou literárních polí, především jejich politických faktorů, a na kontextualizaci estonské literatury v překladové a nakladatelské praxi a v recenzích. Součástí knihy je úplná bibliografie překladů a kritických ohlasů.
  • Estonian Literature in the Czech Lands is a general overview of the history of the Estonian literature's Czech reception from the first translations and reviews up to the present. The historical periodization is constructed upon the intersection of the two literary fields, especially their political factors, and contextualization of the Estonian literature in terms of the politics of translation, publishing and critical reviews. The complete list of the Czech translations and reviews is part of the book.
License: Not specified license
Rights holder
Michal Kovář
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-10 Úvod | pdf icon Kovář, Michal
Page Chapter number Title
11-51 Dějiny české recepce estonské literatury | pdf icon Kovář, Michal
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
52-54 Závěr | pdf icon Kovář, Michal
Page Chapter number Title
55-56 Estonian literature in the Czech lands : summary | pdf icon Kovář, Michal
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
57-88 Bibliografie | pdf icon Kovář, Michal