Socializace do školního jazyka

Title: Socializace do školního jazyka
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
188 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 440
ISBN
978-80-210-8060-7
Link to MU library catalogue: 6357526
Description
  • Na první pohled by se mohlo zdát, že ve škole se hovoří stejně jako všude jinde. Školní jazyk je však natolik specifický, že se o něm mnohdy uvažuje jako o cizím jazyce svého druhu. Od chvíle, kdy děti vstupují do školy a stávají se žáky, se proto spolu s učením konkrétních poznatků učí také to, jakým způsobem o nich hovořit. Tento proces, označovaný jako socializace do školního jazyka, přibližuje předložená monografie. Prostřednictvím empirického výzkumu ukotveného ve vyučovacích hodinách českého jazyka na druhém stupni základních škol nejprve popisuje, jak se žáci seznamují se školními pojmy a poté jakým způsobem pronikají do používání jazyka při práci s učebními postupy. Kniha tak ilustruje, jak se žáci stávají součástí specifického jazykového společenství, které je škole vlastní.
  • It could appear that people use the same language in school as they do everywhere else. Nonetheless, school language is so specific that it is often considered to be a foreign language. In fact, students begin to learn particular facts together with ways to talk about them as soon as they enter school. The sole purpose of this book is to examine this process which is typically called school-language socialization. The book, based on empirical research of classes of Czech language at lower secondary schools, describes how students learn to use language in a specific culturally determined way in conformity with the customary teaching activities of a given school subject.
Note
  • Kniha vychází v rámci výzkumného projektu GA13-23578S Učitel a žáci v dialogickém vyučování řešeného na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a podporovaného Grantovou agenturou České republiky.
License: Not specified license
Rights holder
Zuzana Šalamounová
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Poděkování
Chapter number Title Custom text
Poděkování | [5]
Šalamounová, Zuzana
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 9–10
Šalamounová, Zuzana
PDF
hidden-section Školní jazyk
Chapter number Title Custom text
1 | Školní jazyk | 11–16
Šalamounová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Jazyk v procesu socializace | [17]–23
Šalamounová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Složky školního jazyka | 24–41
Šalamounová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Jazyk, myšlení, učení | 42–47
Šalamounová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Metodologie výzkumného řešení | 48–76
Šalamounová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Školní jazyk a jak jím hovořit | 77–80
Šalamounová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | (Re)konstruování školního slovníku | 81–115
Šalamounová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Používání jazyka při práci s algoritmy | 116–145
Šalamounová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
9 | Socializace do školního jazyka | 146–159
Šalamounová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
10 | Namísto diskuse: socializace do školního jazyka jako homogenizační vs. diferenciační mechanismus | 160–167
Šalamounová, Zuzana
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 168–170
Šalamounová, Zuzana
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
Summary | 171–173
Šalamounová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Transkripční zkratky a značky | 174
Šalamounová, Zuzana
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 175–184
Šalamounová, Zuzana
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 185–187
Šalamounová, Zuzana
PDF
hidden-section Věcný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Věcný rejstřík | 188
Šalamounová, Zuzana
PDF