Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot : proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století

Image
Variant title
When they spread out their arms, they touch the darkness : changes to priestly identity within Czech Catholicism in the 19th and 20th centuries
Author: Husák, Petr
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2021
Extent
454 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 511
ISBN
978-80-210-9792-6
978-80-210-9793-3 (online ; pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6496579
Description
  • Kniha se zabývá proměnami života katolických kněží v 19. a 20. století, a to na příkladu tří kněžských biografií (Emanuel Masák, Antonín Ludvík Stříž, Dominik Pecka). Problematika proměn identity kněze v moderní době představuje relevantní téma historické vědy a zároveň pohnutý příběh společenského stavu, který se ještě v polovině 19. století těšil nezpochybnitelné společenské prestiži. S postupujícím časem se ale nakonec stal pro některé vítaným terčem kritiky, symbolem zpátečnictví a reakce, pro jiné zase symbolem věčného řádu, legitimní autority, autentické služby nebo i mučednictví. Tak či onak kněžská identita ani ve 20. století nepřišla o své sakrální, spirituální, ba přímo mystické obsahy. Právě jim se autor podrobně věnuje, jak již ostatně napovídá název knihy.
  • This book examines the changes to priestly identity within Czech Catholicism in the 19th and 20th centuries on the example of three Catholic priests (Emanuel Masák, Antonín Ludvík Stříž, Dominik Pecka). The changing identity of priests in the modern age is a relevant theme in historical science and at the same time is the turbulent story of a social profession which still undoubtedly enjoyed social prestige during the mid-19th century, but which with the passing of time became a target of criticism as a symbol of backwardness for some, while for others it was a symbol of eternal order, legitimate authority, authentic service, or even martyrdom. Even in the 20th century, priestly identity continued to contain its sacral, spiritual and even overtly mystical content. As is suggested by the title, it is this which the author focuses on very thoroughly.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Petr Husák
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
8-26 1 | Úvod | pdf icon Husák, Petr
Page Chapter number Title
27-53 2 | Zápas mladého člověka o autenticitu víry na přelomu 19. a 20. století | pdf icon Husák, Petr
Page Chapter number Title
54-99 3 | Působení Antonína Ludvíka Stříže ve Staré Říši jako příklad laického angažmá v církvi | pdf icon Husák, Petr
hidden-section Seminární formace
Page Chapter number Title
100-157 4 | Seminární formace | pdf icon Husák, Petr
Page Chapter number Title
158-187 5 | Každodenní život kněží a farní pastorace na venkově, maloměstě a městské periferii v první polovině 20. století | pdf icon Husák, Petr
Page Chapter number Title
188-195 6 | Rok 1918, zrod republiky a kněžské reformní hnutí | pdf icon Husák, Petr
Page Chapter number Title
196-257 7 | Emanuel Masák: umírněný modernista | pdf icon Husák, Petr
Page Chapter number Title
258-325 8 | Antonín Ludvík Stříž: "kněz věrný"? | pdf icon Husák, Petr
Page Chapter number Title
326-379 9 | Dominik Pecka: charismatický vůdce mládežnického hnutí | pdf icon Husák, Petr
Page Chapter number Title
380-420 10 | Závěr života, vznik mýtu a jeho tradování | pdf icon Husák, Petr
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
421-425 11 | Závěr | pdf icon Husák, Petr
Page Chapter number Title
426-427 When they spread out their arms, they touch the darkness : changes to priestly identity within Czech Catholicism in the 19th and 20th centuries : summary | pdf icon Husák, Petr
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
428-445 Bibliografie | pdf icon Husák, Petr
Page Chapter number Title
446-448 Seznam a zdroje vyobrazení | pdf icon Husák, Petr
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
449-454 Jmenný rejstřík | pdf icon Husák, Petr