Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy

Image
Author: Stodola, Jiří
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
191 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 437
ISBN
978-80-210-8011-9
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6361600
Description
  • Monografie by se dala nejlépe zařadit do oblasti, pro kterou se v současnosti vžilo označení filozofie informace. Jejím cílem je vyslovit určité metateoretické předpoklady, na kterých stojí pokusy o definování pojmu informace a o které se opírají jednotlivá paradigmata informační vědy, vnést více světla do problémů, které se pojí zejména s pojmem informace a transdisciplinární povahou informační vědy, a navrhnout přístup informační vědy, který se opírá o zdůvodněné závěry metateoretických výzkumů. V rámci těchto výzkumů se zaměřujeme na dosažení tří dílčích cílů – definujeme pojem informace v rámci 1. epistemologie a 2. v rámci metafyziky a 3. vytváříme model domény, v níž dochází k tvorbě informací, pomocí funkční syntézy tří hlavních paradigmat informační vědy.
  • This monograph is mostly linked to the field currently known as philosophy of information (PI). The monograph aims firstly at bringing in certain metatheoretical assumptions which underlie the definitions of information and the paradigms of information science. Secondly, the monograph intends to bring more light into the area of information and the transdisciplinary character of information science. The third goal of the monograph is to suggest an information science approach that is rooted in valid results of metatheoretical researches. Among these researches, three goals are targeted – defining the information in the context of 1) epistemology, 2) metaphysics and 3) creating a domain model that includes the process of information production, all this by means of functional synthesis of three key information science paradigms.
License: Not specified license
Rights holder
Jiří Stodola
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
hidden-section Motto
Page Chapter number Title
[9] Motto | pdf icon Tomáš Akvinský, svatý
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
11-26 Předmluva | pdf icon Stodola, Jiří
I. část - Epistemologie
Page Chapter number Title
29 1 | Úvod | pdf icon Stodola, Jiří
30-36 2 | Informace a epistemologie | pdf icon Stodola, Jiří
37-46 3 | Informace v pojetí jednotlivých epistemologických škol | pdf icon Stodola, Jiří
47-60 4 | Definice a klasifikace pojmu informace u vybraných autorů: analýza diskursu | pdf icon Stodola, Jiří
61-71 5 | Pracovní definice informace | pdf icon Stodola, Jiří
72 6 | Závěr | pdf icon Stodola, Jiří
II. část - Metafyzika
Page Chapter number Title
75 1 | Úvod | pdf icon Stodola, Jiří
76-86 2 | Rozsah pojmu informace | pdf icon Stodola, Jiří
87-101 3 | Informace jako univokální, ekvivokální a analogický pojem | pdf icon Stodola, Jiří
102-113 4 | Informace jako univokální, ekvivokální a analogický pojem: analýza diskursu | pdf icon Stodola, Jiří
114-127 5 | Metafyzická definice a klasifikace informace | pdf icon Stodola, Jiří
128-129 6 | Závěr | pdf icon Stodola, Jiří
III. část - Informační věda
Page Chapter number Title
133 1 | Úvod | pdf icon Stodola, Jiří
134-149 2 | Předmět informační vědy a vzdělávání informační pracovníků a vědců | pdf icon Stodola, Jiří
150-160 3 | Tři základní paradigmata informační vědy | pdf icon Stodola, Jiří
161-171 4 | Realistický model domény | pdf icon Stodola, Jiří
172 5 | Závěr | pdf icon Stodola, Jiří
hidden-section Epilog
Page Chapter number Title
173-175 Epilog | pdf icon Stodola, Jiří
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
176 Summary | pdf icon Stodola, Jiří
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
177-190 Literatura | pdf icon Stodola, Jiří