Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy

Title: Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy
Author: Stodola, Jiří
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
191 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 437
ISBN
978-80-210-8011-9
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6361600
Description
  • Monografie by se dala nejlépe zařadit do oblasti, pro kterou se v současnosti vžilo označení filozofie informace. Jejím cílem je vyslovit určité metateoretické předpoklady, na kterých stojí pokusy o definování pojmu informace a o které se opírají jednotlivá paradigmata informační vědy, vnést více světla do problémů, které se pojí zejména s pojmem informace a transdisciplinární povahou informační vědy, a navrhnout přístup informační vědy, který se opírá o zdůvodněné závěry metateoretických výzkumů. V rámci těchto výzkumů se zaměřujeme na dosažení tří dílčích cílů – definujeme pojem informace v rámci 1. epistemologie a 2. v rámci metafyziky a 3. vytváříme model domény, v níž dochází k tvorbě informací, pomocí funkční syntézy tří hlavních paradigmat informační vědy.
  • This monograph is mostly linked to the field currently known as philosophy of information (PI). The monograph aims firstly at bringing in certain metatheoretical assumptions which underlie the definitions of information and the paradigms of information science. Secondly, the monograph intends to bring more light into the area of information and the transdisciplinary character of information science. The third goal of the monograph is to suggest an information science approach that is rooted in valid results of metatheoretical researches. Among these researches, three goals are targeted – defining the information in the context of 1) epistemology, 2) metaphysics and 3) creating a domain model that includes the process of information production, all this by means of functional synthesis of three key information science paradigms.
License: Not specified license
Rights holder
Jiří Stodola
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Motto
Chapter number Title Custom text
Motto | [9]
Tomáš Akvinský, svatý
PDF
hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 11–26
Stodola, Jiří
PDF
I. část - Epistemologie
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 29
Stodola, Jiří
PDF
2 | Informace a epistemologie | 30–36
Stodola, Jiří
PDF
3 | Informace v pojetí jednotlivých epistemologických škol | 37–46
Stodola, Jiří
PDF
4 | Definice a klasifikace pojmu informace u vybraných autorů: analýza diskursu | 47–60
Stodola, Jiří
PDF
5 | Pracovní definice informace | 61–71
Stodola, Jiří
PDF
6 | Závěr | 72
Stodola, Jiří
PDF
II. část - Metafyzika
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 75
Stodola, Jiří
PDF
2 | Rozsah pojmu informace | 76–86
Stodola, Jiří
PDF
3 | Informace jako univokální, ekvivokální a analogický pojem | 87–101
Stodola, Jiří
PDF
4 | Informace jako univokální, ekvivokální a analogický pojem: analýza diskursu | 102–113
Stodola, Jiří
PDF
5 | Metafyzická definice a klasifikace informace | 114–127
Stodola, Jiří
PDF
6 | Závěr | 128–129
Stodola, Jiří
PDF
III. část - Informační věda
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 133
Stodola, Jiří
PDF
2 | Předmět informační vědy a vzdělávání informační pracovníků a vědců | 134–149
Stodola, Jiří
PDF
3 | Tři základní paradigmata informační vědy | 150–160
Stodola, Jiří
PDF
4 | Realistický model domény | 161–171
Stodola, Jiří
PDF
5 | Závěr | 172
Stodola, Jiří
PDF
hidden-section Epilog
Chapter number Title Custom text
Epilog | 173–175
Stodola, Jiří
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
Summary | 176
Stodola, Jiří
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 177–190
Stodola, Jiří
PDF