Výbor studií k českému diplomatáři

Image
Contributor
Vašků, Vladimír (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Brně
Publisher
Univerzita J.E. Purkyně
Year of publication
1981
Extent
173 s., 16 s. obr. příl.
Series
  • Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 236
Language
Czech
German
Link to MU library catalogue: 124994
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
Page Chapter number Title
[Obrazové přílohy 1-16] | pdf icon
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
5-7 Předmluva | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
9-16 Nový český diplomatář | pdf icon Šebánek, Jindřich
Page Chapter number Title
17-28 Zur Frage des individuellen und des kurialen Urkundenstils | pdf icon Šebánek, Jindřich
Page Chapter number Title
29-38 Listiny na trnavské statky královny Konstancie | pdf icon Dušková, Sáša
Page Chapter number Title
39-51 Zum österreichischen Urkundenwesen Ottokars II. in den Jahren 1251-1253 | pdf icon Šebánek, Jindřich
Page Chapter number Title
53-64 Le nouveau "Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae" | pdf icon Šebánek, Jindřich
Page Chapter number Title
65-72 Ein Additamentum zum CDB IV. : (Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwischen Böhmen im Zeitalter Wenzels I. und Bayern) | pdf icon Dušková, Sáša; Šebánek, Jindřich
Page Chapter number Title
73-89 K otázkce kupeckého domu v Olomouci | pdf icon Šebánek, Jindřich
Page Chapter number Title
91-117 Dva zvláštní případy konfirmačních listin Václava II. : Listina tepelská a herburská | pdf icon Dušková, Sáša
Page Chapter number Title
119-131 Rudigerus notarius : ein Versuch um die diplomatische Erfassung einer Urkundengruppe | pdf icon Dušková, Sáša
Page Chapter number Title
133-142 Nejstarší písemná zpráva o Sobotce | pdf icon Dušková, Sáša
Page Chapter number Title
143-150 Die Urkunden des päpstlichen Legaten Guido im Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae | pdf icon Šebánek, Jindřich
Page Chapter number Title
151-158 Ein fast vollkommen übersehenes Bohemico-Saxonicum aus dem Jahr 1272 | pdf icon Šebánek, Jindřich
Page Chapter number Title
159-168 Práce prof. dr. J. Šebánka, DrSc. | pdf icon Šebánek, Jindřich
Page Chapter number Title
169-172 Práce doc. dr. S. Duškové, DrSc. | pdf icon Dušková, Sáša