Boris N. Čičerin o ruských dějinách : (státní škola jako historiografický a společenský fenomén)

Image
Author: Šaur, Josef
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
297 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 439
ISBN
978-80-210-8051-5
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6356791
Description
  • Publikace osvětluje jednu ze zásadních kapitol dějin ruského dějepisectví. Přináší analýzu koncepce ruských dějin Borise N. Čičerina (1828–1904) v dobových souvislostech ruské historiografie a v kontextu Čičerinových děl státovědných a filozofických. Práce podrobně mapuje počátky a okolnosti vzniku tzv. státní školy v ruské historiografii, k jejímž představitelům patřili kromě Čičerina další výrazní představitelé ruského historického myšlení – K. D. Kavelin, S. M. Solovjov a T. N. Granovskij. Za pomoci relevantních pramenů jsou zkoumány jednotlivé aspekty jejich pojetí ruských dějin a dobové reakce na jejich díla. Kniha také zachycuje souvislosti mezi Čičerinovým pojetím ruských dějin a ruským liberalismem poloviny 19. století.
  • The aim of the book is to clarify one of the fundamental chapters of Russian historiography history. It puts forward analysis of the Russian history concept of Boris N. Chicherin (1858–1904) within the Russian historiography context of that time and within the context of Chicherin’s works on politics and philosophy. The paper shows the beginnings and circumstances of the so called state school of Russian historiography, the representatives of which were apart from Chicherin other reputable representatives of Russian historical thinking – K. D. Kavelin, S. M. Solov’ev and T. N. Granovskii. Using the relevant sources the individual aspects of their Russian history concepts are examined as well as the reaction to their work at that time. The book also shows the connections between the Russian history concept of Chicherin and Russian liberalism of the 19th century.
License: Not specified license
Rights holder
Josef Šaur
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
9-22 1 | Úvodem | pdf icon Šaur, Josef
Page Chapter number Title
23-43 2 | Čičerin jako historiografické téma | pdf icon Šaur, Josef
Page Chapter number Title
44-61 3 | Dětství, chlapectví a jinošství v éře Miluláše I. | pdf icon Šaur, Josef
Page Chapter number Title
62-130 4 | Počátky státní školy a okolnosti jejího vzniku | pdf icon Šaur, Josef
Page Chapter number Title
131-182 5 | Čičerin a vyvrcholení vývoje historické koncepce státní školy : (Čičerinovy práce z let 1853-1858) | pdf icon Šaur, Josef
Page Chapter number Title
183-225 6 | Čičerinovy společenské a badatelské aktivity v 60. letech 19. století a činnost státní školy | pdf icon Šaur, Josef
Page Chapter number Title
226-258 7 | Čičerin v opozici k samoděržaví | pdf icon Šaur, Josef
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
259-268 8 | Závěr | pdf icon Šaur, Josef
Page Chapter number Title
269-270 9 | Summary: Boris N. Chicherin on Russian history : (state school as a historiographic and social phenomenon) | pdf icon Šaur, Josef
Page Chapter number Title
271-273 10 | Резюме: Борис Николаевич Чичерин о русской истории : ("государственная школа" как историографический и общественный феномен) | pdf icon Šaur, Josef
hidden-section Prameny a literatura
Page Chapter number Title
274-290 11 | Prameny a literatura | pdf icon Šaur, Josef
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
291-297 12 | Jmenný rejstřík | pdf icon Šaur, Josef