Nová redakce zemského zřízení království českého z posledních let před českým povstáním

Title: Nová redakce zemského zřízení království českého z posledních let před českým povstáním
Place of publication
Brno
Publisher
Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty
Year of publication
1936
Extent
lxxiii, 567 s., [8] s. obr. příl. (čb.)
Series
  • Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně = Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae Brunensis; č. 41
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 72887
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section [Obrazové přílohy]
Chapter number Title Custom text
[Obrazové přílohy] PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | [III]–LXXIII
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O volení krále J. Mti. | [1]–2
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Přísaha krále J. Mti. | 2–4
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Artykulové o důstojenství, mocnosti a soudu J. Mti. král. a sněmích, též, co by bylo Crimen laesae majestatis | 4–14
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O neodcizování zboží od království českého | 14–22
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Artykulové, v čem J. Mt. král. nebo králová česká moci míti neráčí | 22–36
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O víře pod jednou i obojí zpuosobou | 36–41
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O osazování soudu zemského většího | 41–49
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O úřadech zemských a dosazování jich | 49–52
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O přísaze najvyšších úředníkuov zemských a jiných soudcí soudu zemského, dvorského i komorního i tudíž hajtmana hradu pražského a jiných úředníkův krále J. Mti. | 52–61
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O soudu zemském, kdy a jak držán býti má | 61–74
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O braní a dodávaní puohonuov | 74–86
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O zdvižení puohonuov a obeslání | 86–103
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O zdvižení obeslání | 104
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O zmatečných puohoních | 104–109
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Řád práva vedení po rozsudku a stáném právu, o dědictví i na dědiny zápisný, pro nezprávu, o listech obranních | 109–122
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O zatykačích
Chapter number Title Custom text
O zatykačích | 123–127
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O promlčení práva
Chapter number Title Custom text
O promlčení práva | 127–130
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O obhajování řádu a práva | 130–133
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O řádu desk zemských. O zprávách a platích komorních a o kladení ve dsky | 133–146
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O komorním řádu a platích komorních | 147–162
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O kladení ve dsky
Chapter number Title Custom text
O kladení ve dsky | 162–163
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Artykulové a poznamenání, co se od čeho ke dskám zemským dává a komu co bráti a říditi náleží | 163–168
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Duochodové najvyšších úředníkův zemských, totižto najvyššího komorníka, najvyššího sudího, najvyššího písaře. A to společně na ně jde. Též důchodové menších[ch] úředníků | 168–171
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Toto na samého najvyššího komorníka království českého přísluší | 172
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Toto samému najvyššímu písaři zemskému království českého přísluší | 172
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Duochod místopísaře království českého | 173–178
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section Duochodové společní
Chapter number Title Custom text
Duochodové společní | 179
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Duochod písaře menších desk zemských | 180–184
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section Půhonné dsky
Chapter number Title Custom text
Půhonné dsky | 184–187
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Odporové u menších desk | 187–190
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Ingrossátor, kterýž dsky větší na pargamén píše, toto bráti má | 190–191
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Toto měřiči zemskému, kterýž pod úřadem najvyššího komorníka jest | 192–193
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O kšaftích a zápisích nápadních | 193–200
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O nápadích
Chapter number Title Custom text
O nápadích | 200–202
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O sirotcích a poručnících a poručenství | 203–223
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O odpořích
Chapter number Title Custom text
O odpořích | 223–226
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O nářku cti a o hanění | 226–231
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O neřádných slibích a závazcích | 232–235
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O mordech
Chapter number Title Custom text
O mordech | 236–245
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O službách proti králi J. Mti. a zemi. O vyprodání a zhoštění ven ze země | 246–261
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O mocech a právě, hrdla, cti a statkuov ztracení, o psaních a povalečích etc. | 261–270
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O cedulích zrádných
Chapter number Title Custom text
O cedulích zrádných | 270–271
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O vpádu do země a o honění | 271–283
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O vajtržnosti a rozpustilosti lidí mladých a pobídkách | 283–292
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O zájmu dobytkuov
Chapter number Title Custom text
O zájmu dobytkuov | 292–294
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O zápovědi gruntuov
Chapter number Title Custom text
O zápovědi gruntuov | 294–297
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O soudu mlynářův přísežných | 297–321
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O soudu dvorském
Chapter number Title Custom text
O soudu dvorském | 321–341
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O soudu komorním
Chapter number Title Custom text
O soudu komorním | 341–350
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O soudu purkrabským
Chapter number Title Custom text
O soudu purkrabským | 350–360
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O soudu mezním
Chapter number Title Custom text
O soudu mezním | 360–367
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O svědomí dávaní a o svědcích | 367–385
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O přísahách k svědomí | 385–387
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O zástavách a výplatách dědin dědičných i zápisných | 388–396
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O věnu
Chapter number Title Custom text
O věnu | 396–401
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O mužích a ženách
Chapter number Title Custom text
O mužích a ženách | 401–403
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O hajtmanech neb hajtmanu království českého | 403–405
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O hajtmanech krajských | 405–413
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O stavuncích
Chapter number Title Custom text
O stavuncích | 413–416
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O páních a jich služebnících | 416–418
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O glajtích
Chapter number Title Custom text
O glajtích | 418–419
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O ručnicích
Chapter number Title Custom text
O ručnicích | 419–423
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
O myslivosti a fořtích J. Mti. královské | 424–431
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O krčmách
Chapter number Title Custom text
O krčmách | 431–432
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O řečnících
Chapter number Title Custom text
O řečnících | 432–437
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Smlouva krále J. Mti. s stavy tohoto království o kovy učiněná | 437–447
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Z kterých věcí lidé městští před soudy zemské nemají pohánění býti | 448
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Smlouva svatováclavská | 448–471
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section O židech
Chapter number Title Custom text
O židech | 471–474
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Závěrek zřízení zemských | 474–476
Glücklich, Julius
PDF
Chapter number Title Custom text
Články pojaté do návrhu z artykulů sněmovních | 477–482
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section Rejstřík
Chapter number Title Custom text
Rejstřík | [487]–565
Glücklich, Julius
PDF
hidden-section Opravy a dodatky
Chapter number Title Custom text
Opravy a dodatky | [566]–567
Glücklich, Julius
PDF