Nová redakce zemského zřízení království českého z posledních let před českým povstáním

Image
Place of publication
Brno
Publisher
Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty
Year of publication
1936
Extent
lxxiii, 567 s., [8] s. obr. příl. (čb.)
Series
  • Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně = Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae Brunensis; č. 41
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 72887
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section [Obrazové přílohy]
Page Chapter number Title
[Obrazové přílohy] | pdf icon
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
[III]-LXXIII Úvod | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
[1]-2 O volení krále J. Mti. | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
2-4 Přísaha krále J. Mti. | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
4-14 Artykulové o důstojenství, mocnosti a soudu J. Mti. král. a sněmích, též, co by bylo Crimen laesae majestatis | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
14-22 O neodcizování zboží od království českého | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
22-36 Artykulové, v čem J. Mt. král. nebo králová česká moci míti neráčí | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
36-41 O víře pod jednou i obojí zpuosobou | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
41-49 O osazování soudu zemského většího | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
49-52 O úřadech zemských a dosazování jich | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
52-61 O přísaze najvyšších úředníkuov zemských a jiných soudcí soudu zemského, dvorského i komorního i tudíž hajtmana hradu pražského a jiných úředníkův krále J. Mti. | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
61-74 O soudu zemském, kdy a jak držán býti má | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
74-86 O braní a dodávaní puohonuov | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
86-103 O zdvižení puohonuov a obeslání | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
104 O zdvižení obeslání | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
104-109 O zmatečných puohoních | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
109-122 Řád práva vedení po rozsudku a stáném právu, o dědictví i na dědiny zápisný, pro nezprávu, o listech obranních | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O zatykačích
Page Chapter number Title
123-127 O zatykačích | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O promlčení práva
Page Chapter number Title
127-130 O promlčení práva | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
130-133 O obhajování řádu a práva | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
133-146 O řádu desk zemských. O zprávách a platích komorních a o kladení ve dsky | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
147-162 O komorním řádu a platích komorních | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O kladení ve dsky
Page Chapter number Title
162-163 O kladení ve dsky | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
163-168 Artykulové a poznamenání, co se od čeho ke dskám zemským dává a komu co bráti a říditi náleží | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
168-171 Duochodové najvyšších úředníkův zemských, totižto najvyššího komorníka, najvyššího sudího, najvyššího písaře. A to společně na ně jde. Též důchodové menších[ch] úředníků | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
172 Toto na samého najvyššího komorníka království českého přísluší | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
172 Toto samému najvyššímu písaři zemskému království českého přísluší | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
173-178 Duochod místopísaře království českého | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section Duochodové společní
Page Chapter number Title
179 Duochodové společní | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
180-184 Duochod písaře menších desk zemských | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section Půhonné dsky
Page Chapter number Title
184-187 Půhonné dsky | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
187-190 Odporové u menších desk | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
190-191 Ingrossátor, kterýž dsky větší na pargamén píše, toto bráti má | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
192-193 Toto měřiči zemskému, kterýž pod úřadem najvyššího komorníka jest | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
193-200 O kšaftích a zápisích nápadních | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O nápadích
Page Chapter number Title
200-202 O nápadích | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
203-223 O sirotcích a poručnících a poručenství | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O odpořích
Page Chapter number Title
223-226 O odpořích | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
226-231 O nářku cti a o hanění | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
232-235 O neřádných slibích a závazcích | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O mordech
Page Chapter number Title
236-245 O mordech | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
246-261 O službách proti králi J. Mti. a zemi. O vyprodání a zhoštění ven ze země | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
261-270 O mocech a právě, hrdla, cti a statkuov ztracení, o psaních a povalečích etc. | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O cedulích zrádných
Page Chapter number Title
270-271 O cedulích zrádných | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
271-283 O vpádu do země a o honění | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
283-292 O vajtržnosti a rozpustilosti lidí mladých a pobídkách | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O zájmu dobytkuov
Page Chapter number Title
292-294 O zájmu dobytkuov | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O zápovědi gruntuov
Page Chapter number Title
294-297 O zápovědi gruntuov | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
297-321 O soudu mlynářův přísežných | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O soudu dvorském
Page Chapter number Title
321-341 O soudu dvorském | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O soudu komorním
Page Chapter number Title
341-350 O soudu komorním | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O soudu purkrabským
Page Chapter number Title
350-360 O soudu purkrabským | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O soudu mezním
Page Chapter number Title
360-367 O soudu mezním | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
367-385 O svědomí dávaní a o svědcích | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
385-387 O přísahách k svědomí | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
388-396 O zástavách a výplatách dědin dědičných i zápisných | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O věnu
Page Chapter number Title
396-401 O věnu | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O mužích a ženách
Page Chapter number Title
401-403 O mužích a ženách | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
403-405 O hajtmanech neb hajtmanu království českého | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
405-413 O hajtmanech krajských | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O stavuncích
Page Chapter number Title
413-416 O stavuncích | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
416-418 O páních a jich služebnících | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O glajtích
Page Chapter number Title
418-419 O glajtích | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O ručnicích
Page Chapter number Title
419-423 O ručnicích | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
424-431 O myslivosti a fořtích J. Mti. královské | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O krčmách
Page Chapter number Title
431-432 O krčmách | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O řečnících
Page Chapter number Title
432-437 O řečnících | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
437-447 Smlouva krále J. Mti. s stavy tohoto království o kovy učiněná | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
448 Z kterých věcí lidé městští před soudy zemské nemají pohánění býti | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
448-471 Smlouva svatováclavská | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section O židech
Page Chapter number Title
471-474 O židech | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
474-476 Závěrek zřízení zemských | pdf icon Glücklich, Julius
Page Chapter number Title
477-482 Články pojaté do návrhu z artykulů sněmovních | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section Rejstřík
Page Chapter number Title
[487]-565 Rejstřík | pdf icon Glücklich, Julius
hidden-section Opravy a dodatky
Page Chapter number Title
[566]-567 Opravy a dodatky | pdf icon Glücklich, Julius