Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury

Title: Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
228 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 433
ISBN
978-80-210-7871-0
978-80-210-7872-7 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6347473
Description
  • Fantastická literatura je dnes vlivným kulturním fenoménem. Ambicí této studie je iniciovat širší diskuzi o fantastické literatuře a upozornit na problematiku její reflexe. Práce sumarizuje možné přístupy k definici fantastiky v českém a světovém kontextu, blíže vymezuje podmínky nutné k uvažování o fantastičnosti díla a navrhuje definici fantastiky vycházející z Wittgensteinova konceptu rodových podobností, prototypové teorie, architextuality a neostrých množin. Druhá část knihy představuje dvoustupňovou typologii založenou na funkci fantastického prvku. Na prvním místě odlišuje dvě kategorie fantastična podle úrovně integrace fantastického prvku, se zohledněním textových i mimotextových aspektů, následně rozlišuje tři neostré množiny na základě klíčových funkcí fantastického prvku vzhledem k aktuálnímu světu.
  • The art of fantastic literature has been nowadays an influential cultural phenomenon. This monograph aims to initiate a broader discussion about the fantastic literature and to draw attention to the inspiring dilemma of its reflection. In the first part, various approaches to the definition of the fantastic literature within the Czech and the worldwide context are introduced. Apart from that, the terms under which a text can be considered fantastic are specified. The principal idea of the first part of the monograph is to introduce my own intuitive definition of the fantastic literature which is based on Wittgenstein's concepts of family resemblances, a prototype theory, architextuality and fuzzy sets. The second part of the monograph introduces a two-level typology pursuant the function of the fantastic element. First, two categories of fantastic are distinguished in accordance with a level of integration of the fantastic element, considering text-based as well as non-text based aspects. Second, a diversification of three key functions of the fantastic element in relation to the actual world is presented. These functions create fuzzy sets within a superior concept of the fantastic literature.
Note
  • Tato práce byla podpořena z projektu "Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce" (CZ.1.07/2.3.00/30.0037), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
  • This work was supported by the project "Employment of Best Young Scientists for International Cooperation Empowerment" (CZ.1.07/2.3.00/30.0037) co-financed from European Social Fund and the state budget of the Czech Republic.
License: Not specified license
Rights holder
Tereza Dědinová
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Poděkování
Chapter number Title Custom text
Poděkování | 9
Dědinová, Tereza
PDF
hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 11–14
Dědinová, Tereza
PDF
Chapter number Title Custom text
Nezbytná terminologická poznámka | 15–18
Dědinová, Tereza
PDF
I. Cesty k definici fantastické literatury
Chapter number Title Custom text
1. | Světy naší zkušenosti a světy literární | 21–29
Dědinová, Tereza
PDF
2. | Cesty k definici fantastické literatury | 30–46
Dědinová, Tereza
PDF
3. | Reflexe fantastické literatury v českém kontextu | 47–55
Dědinová, Tereza
PDF
4. | Návrh definice fantastické literatury intuitivní metodou | 56–59
Dědinová, Tereza
PDF
5. | Kritická recepce fantastiky | 60–80
Dědinová, Tereza
PDF
6. | Triviální podoba fantastiky | 81–83
Dědinová, Tereza
PDF
7. | K počátkům fantastické literatury | 84–91
Dědinová, Tereza
PDF
II. Vnitřní strukturace fantastické literatury
Chapter number Title Custom text
8. | Tradiční dělení | 95–98
Dědinová, Tereza
PDF
9. | Z hlediska teorie fikčních světů | 99–101
Dědinová, Tereza
PDF
10. | Vztah fantastického prvku a fikčního světa | 102–104
Dědinová, Tereza
PDF
11. | Vnitřní strukturace fantastické literatury na základě motivace fantastického prvku | 105–114
Dědinová, Tereza
PDF
12. | Funkce fantastického prvku | 115–203
Dědinová, Tereza
PDF
hidden-section Závěrem
Chapter number Title Custom text
Závěrem | 204–211
Dědinová, Tereza
PDF
hidden-section Prameny
Chapter number Title Custom text
Prameny | 212–216
Dědinová, Tereza
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 217–226
Dědinová, Tereza
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
Summary | 227–228
Dědinová, Tereza
PDF