A comparison of 20th century theories of style (in the context of Czech and British scholarly discourses)

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2012
Extent
108 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; 407
ISBN
9788021059443
Language
English
Link to MU library catalogue: 845222
Description
  • The book tries to compare theoretical approaches towards style and stylistics during the 20th century in the context of Czech and British scholarly discourses.
  • Práce poskytuje srovnání teoretických přístupů k problematice stylu, a to v rámci českého a anglosaského (především britského) kontextu. Cílem bylo ukázat a srovnat odlišná metodologická pojetí založená na odlišných teoretických východiscích – proto byly zvoleny dva odlišné kulturní okruhy: pozornost je však samozřejmě věnována také vztahů mezi nimi. Dvacáté století bylo vybráno úmyslně, jako období, v němž se v obou prostředích stylistika konstituovala jako moderní teoretická disciplína opírající se o základnu lingvistiky a literární vědy. Práci mohou využít jak domácí, tak zahraniční studenti a vyučující, především bohemisté a anglisté.
Department FF MU
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Acknowledgements
Page Chapter number Title
[5] Acknowledgements | pdf icon Křístek, Michal
hidden-section Introduction
Page Chapter number Title
9-10 Introduction | pdf icon Křístek, Michal
Page Chapter number Title
11-45 1 | Czech theories of style | pdf icon Křístek, Michal
Page Chapter number Title
46-65 2 | British theories of style | pdf icon Křístek, Michal
Page Chapter number Title
66-94 3 | Comparison of Czech and British theories of style | pdf icon Křístek, Michal
Page Chapter number Title
95-103 4 | Conclusions and possibilities for further research | pdf icon Křístek, Michal
hidden-section Bibliography
Page Chapter number Title
104-108 Bibliography | pdf icon Křístek, Michal