From rhetoric to aesthetics: wit and esprit in the English and French theoretical writings of the late seventeenth and early eighteenth centuries

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2013
Extent
152 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 421
ISBN
978-80-210-6662-5
Language
English
Link to MU library catalogue: 990426
Description
  • This study is concerned with the term wit and its use in contemporary and early modern literary and aesthetic theories. More specifically, it deals with the literary and aesthetic implications of wit and its French equivalent esprit as they were theorized in critical writings of several authors of the early modern England and France – Dominique Bouhours, Chevalier de Méré, Nicolas Boileau-Déspreaux, John Dryden, Alexander Pope and Joseph Addison. The objective of the study is to re-assess the English concept of wit, nowadays regarded as an out-dated device of past poetic systems, and to present it as vital and useful part of the contemporary discourse. The second goal is to provide comparative reading of early modern English and French theoretical texts dealing with wit and esprit, respectively. Presenting ideas on wit as employed in the theoretical writings in the light of its French equivalent, the study aims to demonstrate a gradual development of the terms from rhetoric to aesthetic.
  • Práce se zabývá především anglickým termínem wit v jeho moderním i historickém kontextu. Dále se zabývá literárními a estetickými důsledky pojmů wit a esprit a jejich použitím v teoretických spisech několika kritiků v období raně moderní Anglie a Francie. Práce má dva hlavní cíle. Prvním cílem je přehodnocení anglického pojmu wit, který je dnes považován za poněkud zastaralý výrazový prostředek historických poetických systémů a prezentovat jej jako životaschopnou a užitečnou součást současného uměleckého diskurzu. Druhým cílem této práce je poskytnout srovnávací výklad raně moderních anglických a francouzských teoretických textů zabývající se termíny wit a esprit.
License: Not specified license
Rights holder
Klára Bicanová
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section [Dedication]
Page Chapter number Title
[7] [Dedication] | pdf icon Bicanová, Klára
hidden-section Introduction
Page Chapter number Title
9-18 Introduction | pdf icon Bicanová, Klára
1 The theoretical and historical prolegomena
Page Chapter number Title
19-31 1.1 | Wit theorized: summary of twentieth-century approaches | pdf icon Bicanová, Klára
31-44 1.2 | Wit as aesthetic concept | pdf icon Bicanová, Klára
44-54 1.3 | The culture of the late seventeenth century: political, philosophical and literary-historical setting | pdf icon Bicanová, Klára
2 Official and alternative classical aesthetics
Page Chapter number Title
55-56 2 | Official and alternative classical aesthetics: Bouhours, Méré, and Boileau : [introduction] | pdf icon Bicanová, Klára
56-68 2.1 | Dominique Bouhours and poetic ideologies of the bel esprit | pdf icon Bicanová, Klára
69-75 2.2 | Chevalier de Méré: esprit as light of nature | pdf icon Bicanová, Klára
75-85 2.3 | Nicolas Boileau-Déspreaux and the ideal of neoclassical esprit | pdf icon Bicanová, Klára
3 True and false wit: Dryden, Pope, and Addison
Page Chapter number Title
87-88 3 | True and false wit: Dryden, Pope, and Addison : [introduction] | pdf icon Bicanová, Klára
88-97 3.1 | John Dryden and vagaries of restoration wit | pdf icon Bicanová, Klára
98-109 3.2 | Alexander Pope and wit as meta-criticism | pdf icon Bicanová, Klára
109-118 3.3 | Joseph Addison and the aesthetics of neoclassical wit | pdf icon Bicanová, Klára
118-127 3.4 | Wit and esprit: points of accord and dissonance | pdf icon Bicanová, Klára
hidden-section Conclusion
Page Chapter number Title
129-132 Conclusion | pdf icon Bicanová, Klára
hidden-section Bibliography
Page Chapter number Title
133-141 Bibliography | pdf icon Bicanová, Klára
hidden-section Endnotes
Page Chapter number Title
143-150 Endnotes | pdf icon Bicanová, Klára
hidden-section Index
Page Chapter number Title
151-152 Index | pdf icon Bicanová, Klára