El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco europeo

Image
Author: Polák, Petr
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2011
Extent
97 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 405
ISBN
9788021056701
Language
Spanish
Link to MU library catalogue: 705846
Description
  • Práce představuje esperpento španělského spisovatele Ramóna del Valle-Inclána v kontextu vývoje evropského groteskního umění. V první části je rozebráno esperpento v dramatech Světla Bohémy a Parohy dona Friolery. Druhá část práce je věnována diachronnímu popisu vývoje grotesknosti v literatuře a ve výtvarném umění od antiky až po 20. století. Speciální pozornost je věnována poznatkům M. M. Bachtina a W. Kaysera. V třetí části práce identifikuje a prokazuje úzké sepětí mezi grotesknem a esperpentem. Pozornost je věnována míšení tragických a komických poloh, přítomnosti karnevalových prvků, bipolarizaci postav, deformaci dramatického jazyka a příměru lidské bytosti ke zvířeti či loutce.
  • The work presents esperpento of the Spanish writer Ramón del Valle-Inclán in the context of the evolution of European grotesque art. The first chapter of the work discusses esperpento in two dramatic plays: Bohemian Lights and Mr. Punch The Cuckold. The second chapter of the work focuses on the origin and evolution of grotesque literature and painting. Special attention is given to the thoughts of M. M. Bakhtin and W. Kayser. The third chapter tries to demonstrate close relation between grotesque and esperpento. It focuses on the continuos alternation of tragic and comic situations, presence of carnival elements, bipolarization of characters, and deformation of dramatic language, comparison between a human being and an animal or marionette.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Agradecimientos
Page Chapter number Title
[5] Agradecimientos | pdf icon Polák, Petr
hidden-section Introducción
Page Chapter number Title
9-10 Introducción | pdf icon Polák, Petr
hidden-section Teoría del esperpento
Page Chapter number Title
11-38 I | Teoría del esperpento | pdf icon Polák, Petr
Page Chapter number Title
39-64 II | El arte grotesco a través de los siglos | pdf icon Polák, Petr
Page Chapter number Title
65-86 III | Lo grotesco y su repercusión en el esperpento valleinclanesco | pdf icon Polák, Petr
hidden-section Conclusión
Page Chapter number Title
87-89 Conclusión | pdf icon Polák, Petr
Page Chapter number Title
90 Siglas utilizadas en el texto | pdf icon Polák, Petr
hidden-section Bibliografía
Page Chapter number Title
91-97 Bibliografía | pdf icon Polák, Petr