Nerudovy Obrazy života a realismus

Title: Nerudovy Obrazy života a realismus
Variant title:
  • Neruda's journal Obrazy života and realism
Author: Mocná, Dagmar
Source document: Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 63-86
Extent
63-86
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study looks into the question of to what extent Jan Neruda's early literary production (the period of 1859–1860 when he was a leading figure of the journal Obrazy života [Scenes of Life]) can be perceived as a contribution to the establishment of realism in Czech literature. The connection with this movement is obvious on the level of theoretical hypotheses, yet Neruda's own prose differs from traditional notions of realism in a number of features. This raises a question of whether existing conceptions of realism, based on principles of objective, probable and universal description of everyday life, is not too narrow and restricted to one variant of this movement, a variant limited to a specific period. Nevertheless, even if one reassesses and extends the concept of realism, it remains clear that some features of Neruda's prose subvert the noetic foundations of realism (especially the faith in the consistency of reality and its objectively verifiable knowability) and thus challenge the movement even before it has been fully established. Neruda can therefore be seen as a forerunner of Modernism.
References
[1] NERUDA, Jan, 1952. Arabesky (Praha: SNKLHU)

[2] NERUDA, Jan, 1957. Literatura I (Praha: SNKLHU)

[3] AUERBACH, Erich, 1998. Mimesis. Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách; přel. Miroslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka (Praha: Mladá fronta)

[4] COMPAGNON, Antoine, 2009. Démon teorie. Literatura a běžné myšlení; přel. Eva Sládková (Brno: Host)

[5] HAMAN, Aleš, 1968. Neruda prozaik (Praha: Odeon)

[6] HODROVÁ, Daniela a kol., 2001. …na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století (Praha: Torst)

[7] HORVÁTH, Tomáš, 2011. "Realistická reprezentácia z perspektívy štrukturalizmu a postštrukturalizmu"; in Marcela Mikulová, Ivana Taranenková (eds.): Reálna podoba realismu (Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV), s. 23–48

[8] HRDINA, Martin, 2013. "Mrštíkův román Santa Lucia jako reflex debaty o realismu na přelomu osmdesátých a devadesátých let"; Literární archiv 45 (Praha: Památník národního písemnictví), s. 35–52

[9] HRDINA, Martin, 2014. Realismus v české literatuře 19. století. Pohledy současníků, historické interpretace a badatelské perspektivy (v tisku)

[10] KUBÍČEK, Tomáš, 2007. Vypravěč. Kategorie narativní analýzy (Brno: Host)

[11] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1948. "Dialektické rozpory v moderním umění"; in Kapitoly z české poetiky II (Praha: Svoboda), s. 290–307

[12] NOVÁK, Arne, 1910. Jan Neruda (Praha: Mánes)

[13] SOLOVJOVOVÁ, Anna Petrovna, 1982. Jan Neruda a konstituování realismu v české literatuře (Praha: Lidové nakladatelství)

[14] TUREČEK, Dalibor a kol., 2012. České literární romantično (Brno: Host)