Několik pohledů na tematizaci dítěte a výchovy v literatuře pozdního humanismu

Title: Několik pohledů na tematizaci dítěte a výchovy v literatuře pozdního humanismu
Variant title:
  • Several observations on the themes of the child and upbringing in literature of late Humanism
Source document: Bohemica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 1, pp. 7-18
Extent
7-18
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study focuses on an analysis of several moralising treatises from the period of late Humanism, involving the themes of the child and upbringing. They are Theatrum Mundi Minoris by Nathanael Vodňanský of Uračov (1605), Třinácte tabulí věku lidského (The Thirteen Tables of the Ages of Man) by Bartholomew Paprocký of Hloholy (1601), Věk člověka (The Ages of Man) by Thobias Mouřenín of Litomyšl (c. 1604) and Dětinský řápek (A Baby Bottle) by Simon Lomnický of Budeč (1609). The study examines the ways in which the themes of childhood and upbringing are treated in the above mentioned works.
References
[1] BLAHOSLAV, Jan, 1947. Naučení mládencům, František Bednář (ed.) (Praha: Kalich)

[2] JIRÁNEK, Tomáš – KUBEŠ, Jiří (eds.), 2003. "Dítě a dětství napříč staletími", Scientific Papers of the University of Pardubice. Faculty of Humanities. Series C, supplement 5

[3] MOUŘENÍN z Litomyšle, Tobiáš, 1995. Veršovaná tvorba, Milan Kopecký (ed.) (Praha: Academia)

[4] KOMENSKÝ, Jan Amos, 2007. Informatorium školy mateřské, Tomáš Havelka (ed.) (Praha: Academia)

[5] LOMNICKÝ z Budče, Šimon, 2000. Kupidova střela. Dětinský řápek, Jakub Krč – Vojtěch Hladký (eds.) (Brno: Atlantis)

[6] PAPROCKÝ z Hlohol, Bartoloměj, 1601. Třinácte tabulí věku lidského krátce sepsaných… etc. Vytištěno v Starém Městě pražském u dědice Jana Schumana

[7] VODŇANSKÝ z Uračova, Nathanaél, 2001. Theatrum mundi minoris, Hana Bočková – Jiří Matl (eds.) (Brno: Atlantis)

[8] ARIÉS, Philippe, 1962. Centuries of Childhood. A Social History of Family Life (New York: Random House)

[9] KOLDINSKÁ, Marie, 2001. Každodennost renesančního aristokrata (Praha – Litomyšl: Paseka)

[10] LENDEROVÁ, Milena, 2008. "Nájemná kojná – 'skvrna' kulturních dějin", in M. Halířová (ed.): Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29. – 30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (Pardubice), s. 127–145

[11] LENDEROVÁ, Milena, 2001. "Zrození dětství", Scientific Papers of the University of Pardubice. Faculty of Humanities. Series C, supplement 7, s. 71–87

[12] POLEHLA, Petr, 2011. Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti (Červený Kostelec: Pavel Mervart)

[13] VOREL, Petr, 2002. "Dítě na aristokratickém dvoře na počátku raného novověku podle představ Viléma z Pernštejna. ('Naučení rodičům' a jeho obsahová interpretace)", Scientific Papers of the University of Pardubice. Faculty of Humanities. Series C. Supplement 5, s. 13–48.