Nerudova cesta na Blízký Východ (realita putování)

Title: Nerudova cesta na Blízký Východ (realita putování)
Variant title:
  • Jan Neruda's trip to the Middle East (The reality of the tour)
Source document: Bohemica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 1, pp. 19-45
Extent
19-45
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study is devoted to the circumstances under which the pilgrimage of Jan Neruda was realised and the reality described in his Pictures from Abroad. The author analyzes the system of the narratological aspects of Neruda's travel causeries and the semantic components of his short stories Various People, directly related to his travel causeries. The analysis of the poetics of Neruda's travel sketches allows us to include them in the genealogy of this genre from H. Heine to Karel Čapek.
References
[1] HÁLEK, Vítězslav, 1913. Z cest: do Cařihradu a domů. Sebrané spisy V. Hálka, sv. 10 (Praha: Jan Laichter)

[2] HÁLEK, Vítězslav, 1920. Gogola hledám. Sebrané spisy Vítězslava Hálka, sv. 11 (Praha: Jan Laichter)

[3] HÁLEK, Vítězslav, 1958. Obrázky z cest (Praha: SNKLHU)

[4] NERUDA, Jan, 1872. Obrazy z ciziny (Praha: dr. Grégr, Ferdinand Dattl)

[5] NERUDA, Jan, 1923. Obrazy z ciziny. Dílo Jana Nerudy, sv. 5 (Praha: Kvasnička a Hampl)

[6] NERUDA, Jan, 1950. Obrazy z ciziny. Spisy Jana Nerudy, sv. 8 (Praha: Čs. spisovatel)

[7] NERUDA, Jan, 1950. Neruda v dopisech (Praha: Čs. spisovatel)

[8] NERUDA, Jan, 1965. Dopisy. Sv. 3 (Praha: SNKLHU)

[9] NERUDA, Jan, 1983. Obrázky z domova i z ciziny (Praha: Čs. spisovatel)

[10] HEINE, Heinrich, 1954. Obrazy z cest I.–II. Knihovna klasiků (Praha: SNKLHU)

[11] CHATEAUBRIAND, Francois René de, 1811. Itinéraire de Paris à Jerusalem et de Jerusalem à Paris, v. 1–3, (Paris)

[12] NOROV, Avraam, 1838. Putešestvije po Svjatoj Zemle v 1835 godu Avraama Norova. Časť pervaja, SPb.

[13] HAMAN, Aleš, 1968. Neruda prozaik (Praha: Odeon)

[14] HAMAN, Aleš, 2002. "Různí lidé – klenoty české drobné prózy 19. století", in Jan Neruda: Různí lidé (Praha: ARSCI 2002), s. 96–103

[15] HARTL, Antonín, 1913. "Úvod", in Vítězslav Hálek: Z cest: do Cařihradu a domů (Praha: Jan Laichter), s. 5–11

[16] KREJČÍ, František Václav b.d., (1902). Jan Neruda. Studie jeho vývoje a díla (Praha: Hejda a Tuček)

[17] KŠICOVÁ, Danuše, 1989-90. "Čapkovy cestopisy", Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, D 36‒37, s. 7-16

[18] KŠICOVÁ, Danuše, 2012. Cesty do Svaté země. Mýty a realita v ruských a českých cestopisech (Brno: Masarykova univerzita, v tisku)

[19] PRAŽÁK, Albert, 1950. "Neruda a přítel", in Neruda v dopisech (Praha: Čs. Spisovatel), s. 583–680

[20] RATAJ, Tomáš, 2002. České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí (Praha: Scriptorium)

[21] ŠIK, Hynek – LAISKE, Miroslav, 1976. Literatura o Janu Nerudovi (Praha: Odeon)

[22] ŠOLIČOVÁ, Mirna, 2011. "Čapkova próza a drama jako zvláštní druh cestopisného psaní", Česká literatura, č. 4, s. 528–546

[23] TUREČEK, Dalibor, 2007. Fejeton Jana Nerudy (Praha: ARSCI )

[24] Corpus Hermeticum [online], [cit. 18. 11. 2011], dostupné z: http://www.pknihy.cz/knihy/005411/Hermetismus-tajne-nauky-stareho-Egypta.html

[25] Hermetismus [online].[cit. 18. 11. 2011], dostupné z www: http:// pknihy.cz/knihy/005411/Hermetismustajne-nauky-stareho-Egypta.html

[26] Jidisches Wörterbuch. Duden Verlag Mannheim 1992. [online], [cit. 17. 11. 2011], dostupné z: http://slovari.yandex.ru/~книги/Религия/Йешива/

[27] MACKOVÁ, Adéla – NAVRÁTILOVÁ, Hana, v informativní práci Čeští cestovatelé v Egyptě – stručný přehled do roku 1918 [online], [cit. 18. 11. 2011], dostupné z: http://egyptologie.ff.cuni.cz/travel_web/cestov_pred_1918.pdf

[28] MAUROIS, André, Životopis lorda Byrona [online], [cit. 17. 1. 2011], dostupné z: http://george-gordonbyron.navajo.cz

[29] Muhammad Alí [online], [cit. 22. 2. 2012]: dostupné z: http://faraon.wz.cz/cesta/kahira.html

[30] Šalomounův chrám [online], Wikipedie [cit. 16. 11. 2011], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Šalomounův_chrám