Studia paedagogica 2015, vol. 20, iss. 3

Image
Year
2015
Publication year
2015
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
hidden section Editorial
Page Title
[5]-6 Editorial Brücknerová, Karla | pdficon
Stati – Studies
Page Title
[7]-19 Triadické interakce ve výukové komunikaci Molinari, Luisa; Mameli, Consuelo | pdficon
[21]-46 Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv: aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku Chrz, Vladimír; Nohavová, Alena; Slavík, Jan | pdficon
[47]-67 Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: přehledová studie Koubek, Petr; Janík, Tomáš | pdficon
[69]-88 Postoje rodičů k volbě základní školy Simonová, Jaroslava | pdficon
[89]-112 Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství: k metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu Zounek, Jiří; Knotová, Dana; Šimáně, Michal | pdficon
[113]-130 Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: studentka Alice Lojdová, Kateřina; Lukas, Josef | pdficon
Studentské práce – Emerging researchers
Page Title
[131]-144 Typologie výukových strategií podporující inkluzi ve vzdělávání Ferdanová, Jitka | pdficon
[145]-159 Typologie rodinných vypravěčů Sedláčková, Jana | pdficon
Recenze – Review
Page Title
[161]-164 Školy ve víru změn a ve stojatých vodách stability Šeďová, Klára | pdficon