Zdeněk Kožmín interpretující: nad Máchovou znělkou "Tichý tis nad růži stíny sklání"

Title: Zdeněk Kožmín interpretující: nad Máchovou znělkou "Tichý tis nad růži stíny sklání"
Variant title:
  • Zdeněk Kožmín interpreting: On Mácha's sonnet "The yew bends quiet above the rose its shade"
Source document: Bohemica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 25-31
Extent
25-31
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The focus of the study is an analysis of the interpretative method of Zdeněk Kožmín, which is demonstrated on the example of Karel Hynek Mácha's work. Kožmín's explanation encompasses selected Mácha's sonnets and other poetic texts. Methodologically, Kožmín follows Jacques Geninasca's sonnet interpretations and other structuralist analyses.
References
[1] ČERVENKA, Miroslav a Marta SOUKUPOVÁ, 2002. Komentář, in Mácha, Karel Hynek, Básně (Praha: Lidové noviny), s. 295–377

[2] KOŽMÍN, Zdeněk, 1990. Umění básně (Brno: K 22a)

[3] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995. Studie a kritiky (Praha: Torst)

[4] KOŽMÍN, Zdeněk, 1997. Interpretace básní (Brno: Masarykova univerzita)

[5] KOŽMÍN, Zdeněk, 1998. Svět dekonstrukce. Derridovské průřezy (Brno: Masarykova univerzita)

[6] MÁCHA, Karel Hynek, 2002. Básně (Praha: Lidové noviny)

[7] MÁCHA, Karel Hynek, 1961. Próza (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění)

[8] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1948. Kapitoly z české poetiky III (Praha: Svoboda)