Psaním k porozumění literatuře

Title: Psaním k porozumění literatuře
Variant title:
  • Understanding literature through writing
Source document: Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 100-118
Extent
100-118
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The paper deals with methods of creative writing in context of literary studies both in Czech and foreign (Anglo-Saxon) academic environment. Through a comparative analysis of various historically anchored approaches, it shows the possibilities of using these methods in the educational process. The very term "creative writing" appears to be inaccurate in this context, and some authors replace it with their own terms ("textual intervention", "transformative writing", "literary experiment"). The aim of these methods is to understand literature. Writing becomes part of an interpretative dialogue.
References
[1] BALCERZAN, Edward, 1972. "Experiment pri interpretácii literárního diela", in Slovo, význam, dielo. Antológia poľskej literárnej vedy (Bratislava: Slovenský spisovateľ)

[2] DAWSON, Paul, 2005. Creative Writing and the New Humanities (London and New York: Routledge)

[3] DOČEKALOVÁ, Markéta, 2006. Tvůrčí psaní pro každého (Praha: Grada)

[4] DONNELLY, Dianne J., 2009. Establishing Creative Writing Studies as an Academic Discipline. Disertační práce (University of South Florida). Dostupné z http://scholarcommons.usf.edu/etd/3809 [12. 10. 2017]

[5] DOORMAN, Maarten, 2008. Romantický řád (Praha: Prostor)

[6] DVOŘÁK, Jan a kol., 2001. Psaní jako sebevyjádření (Hradec Králové: Gaudeamus)

[7] ELIAŠOVÁ, Viera, 2011. Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese (Bratislava: Univerzita Komenského)

[8] FIŠER, Zbyněk, 2001. Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní (Brno: Paido)

[9] FIŠER, Zbyněk a kol., 2012. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání (Brno: Masarykova univerzita)

[10] HOLLAND, Siobhán, 2003. Creative Writing: A Good Practice Guide (London: English Subject Centre, Royal Holloway, University of London). Dostupné z http://english.heacademy.ac.uk/wp-content/uploads/2015/10/cwguide.pdf [26. 5. 2016]

[11] HRDLIČKA, František, 2004. Průvodce po literárním řemesle. Základy tvůrčího psaní (Praha: Votobia)

[12] KNIGHTS, Ben – THURGAR-DAWSON, Chris, 2006. Active Reading. Transformative Writing in Literary Studies (London: Continuum)

[13] KOŽMÍN, Zdeněk, 1992. "Interpretace jako dialog", Revue Filozofické fakulty Brno, 3. roč., č. 1, s. 33–36

[14] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995. Tvořivý sloh. Malé traktáty a malé scénáře (Praha: Victoria Publishing)

[15] KOŽMÍN, Zdeněk, 1997. Interpretace básní (Brno: Masarykova univerzita)

[16] NÜNNING, Ansgar (ed.), 2006. Lexikon teorie literatury a kultury (Brno: Host)

[17] PETERKA, Josef, 2001. Teorie literatury pro učitele (Praha: Univerzita Karlova)

[18] POPE, Rob, 1995. Textual Intervention. Critical and Creative Strategies for Literary Studies (London and New York: Routledge)

[19] STUDENÝ, Jiří, 2010. Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní (Červený Kostelec: Pavel Mervart)

[20] STUDENÝ, Jiří, 2016. Povytažený dráp. Eseje o tvůrčím psaní (Červený Kostelec: Pavel Mervart)

[21] ŠRÁMKOVÁ, Jana, 2014. "Tvůrčí psaní za časů Berkové a dnes", Host 30, č. 10, s. 45–49