Studia paedagogica 2019, vol. 24, iss. 1

Image
Year
2019
Publication year
2019
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
hidden section Editorial
Page Title
[5]-7 Editorial Šeďová, Klára | pdficon
Stati – Studies
Page Title
[9]-31 Akademický inbreeding jako rakovina vysokého školství, nebo nezbytnost? : přehled zahraničních výzkumů a implikace pro českou vysokoškolskou politiku Tůma, František; Knecht, Petr | pdficon
[33]-49 Netradiční vysokoškolští studenti : charakteristiky a potenciál odloženého studia Brücknerová, Karla; Rabušicová, Milada | pdficon
[51]-78 Vliv školy na využívání soukromého doučování Šťastný, Vít; Walterová, Eliška | pdficon
[79]-106 Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci Straková, Jana; Simonová, Jaroslava; Friedlaenderová, Hana | pdficon
[107]-133 Matematická výkonnost a metakognice žáků základních škol běžných, základních škol Montessori a žáků vyučovaných podle Hejného metody Chytrý, Vlastimil; Říčan, Jaroslav; Živná, Dagmar | pdficon
[135]-155 Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky Vlčková, Kateřina; Květoň, Petr; Ježek, Stanislav; Mareš, Jan; Lojdová, Kateřina | pdficon
Začínající výzkumníci – Emerging researchers
Page Title
[157]-186 Diferencovaná výuka jako cesta k žákovské participaci Navrátilová, Jana | pdficon