Studia paedagogica 2019, vol. 24, iss. 3

Image
Year
2019
Publication year
2019
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
hidden section Editorial
Page Title
[5]-6 Editorial Brücknerová, Karla | pdficon
Stati – Studies
Page Title
[7]-45 Přestupy žáků na druhém stupni základní školy : srovnání dvou případů Vyhnálek, Jan; Dvořák, Dominik | pdficon
[47]-76 Průběh školního roku na českých obecných menšinových školách v meziválečném Československu pohledem dějin každodennosti Šimáně, Michal | pdficon
[77]-92 Nadaný žák je jako Jágr mezi hokejisty, aneb, Učitelova koncepce nadání v analýze metafor Machů, Eva | pdficon
[93]-109 Koncept přírodovědné gramotnosti v České republice : analýza a porovnání Janoušková, Svatava; Žák, Vojtěch; Rusek, Martin | pdficon
[111]-129 Užívání tištěných a digitálních zdrojů v práci učitelů 2. stupně ZŠ : hybridizace a remixování Sikorová, Zuzana; Václavík, Marek; Červenková, Iva | pdficon
Začínající výzkumníci – Emerging researchers
Page Title
[131]-149 Zpětná vazba na žákovské chyby ve výukové komunikaci s celou třídou Majcík, Martin | pdficon