Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2005, vol. 53, iss. U10

Image
Year
2005
Publication year
2005
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-3891-8
Změny a inovace ve vzdělávání – Changes and inovations in education
Page Title
[9]-11 Editorial Pol, Milan; Rabušicová, Milada | pdficon
[13]-22 Smysl inovačních cílů v současných výchovných a vzdělávacích trendech Rýdl, Karel | pdficon
[23]-32 Internacionalizace, evropeizace, standardizace a kultura auditu ve vzdělávání : podpora inovativnosti? Trnavčevič, Anita | pdficon
[33]-47 Rozvoj inkluzivních vzdělávacích systémů - jaké existují páky změny? Ainscow, Mel | pdficon
[49]-65 Ředitelé a řízení kvality ve škole (...z případových studií) Pol, Milan; Novotný, Petr | pdficon
[67]-79 Inovační potenciál jako předpoklad rozvoje kultury škol (příklad otevřenosti škol vůči okolí) Hloušková, Lenka | pdficon
[81]-94 Zkoumáním emocí učitelů v kontextu reforem k porozumění : co je v sázce? Veen, Klaas van | pdficon
[95]-108 Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií Zounek, Jiří; Sebera, Martin | pdficon
[109]-122 Osobnost učitele a rezistence vůči změně Lazarová, Bohumíra | pdficon
Další sdělení – Other articles
Page Title
[123]-132 Možnosti uplatnění zakotvené teorie v pedagogickém výzkumu : rodinná socializace dětského televizního diváctví Šeďová, Klára | pdficon
[133]-145 Je zakotvená teorie teorií? Švaříček, Roman | pdficon
Studentské práce – Student studies
Page Title
[147]-153 Demokracie ve švédské škole Redlichová, Jitka | pdficon
[155]-161 Rozvoj osobnostní kompetence budoucích pedagogů : nová cesta ke starému cíli? Kolář, Jan | pdficon
[163]-170 Co nabízí zážitková pedagogika pedagogům? Chaloupková, Lucie | pdficon
[171]-178 Má tvůrčí psaní místo v nových vzdělávacích programech? Brücknerová, Karla | pdficon
Zprávy z konferencí – Conferences
Page Title
[179]-181 Zprávy z mezinárodních konferencí Šeďová, Klára | pdficon
182-183 Konference ENIRDEM 2005 : zvládání rozmanitosti v souvislostech řízení škol a vzdělávání Pol, Milan | pdficon
184-185 Mezinárodní odborná konference OMEP : Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu Rabušicová, Milada | pdficon
Medailony – Profiles
Page Title
[187]-188 Docent Jan Sup sedmdesátníkem Řehořková, Marie; Pol, Milan | pdficon
[189]-190 Za profesorem Vladimírem Jůvou Řehořková, Marie | pdficon