Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2004, vol. 52, iss. U9

Image
Year
2004
Publication year
2004
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-3452-1
Škola jako místo učení, sociálního setkávání a profesionálního rozvoje – School as a place of learning, social encounters, and professional development
Page Title
[11]-15 Editorial Pol, Milan; Rabušicová, Milada | pdficon
[17]-35 Proměny "žákovství" v pražských školách Rendl, Miroslav; Škaloudová, Alena | pdficon
[37]-45 K poznatkům o vyučovacím klimatu Grecmanová, Helena | pdficon
[47]-58 Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin; Zounek, Jiří | pdficon
[59]-72 K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti Rabušicová, Milada; Šeďová, Klára; Trnková, Kateřina; Čiháček, Vlastimil | pdficon
[73]-85 Zájmy rodičů jako součást kontaktů speciálních škol s rodiči Čiháček, Vlastimil | pdficon
[87]-99 Zmeny učiteľskej profesie a kontinuálne vzdelávanie učiteľov Kasáčová, Bronislava | pdficon
[101]-110 Inovace v práci učitele : k teoretickému rámci problematiky Novotný, Petr | pdficon
Další sdělení – Other articles
Page Title
[111]-126 K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy Zounek, Jiří | pdficon
[127]-139 Vzdělávání poradců v České republice : (zpráva o výzkumu) Knotová, Dana | pdficon
Studentské práce – Student studies
Page Title
[141]-148 Ke konstituování speciální pedagogiky jako samostatného oboru v první polovině 20. století - problematika prvních realizovaných výzkumů handicapovaných osob Doležalová, Hana | pdficon
[149]-154 Školy spolku Vesna v Brně a jejich role v českém dívčím vzdělávání v letech 1886-1918 Bečicová, Magda | pdficon
[155]-159 K transformaci středního školství a proměně maturity v letech 1918-1938 : přehled nejdůležitějších koncepcí, návrhů a změn Skutil, Martin | pdficon
[161]-167 Srovnání stanovených vzdělávacích cílů s výsledky vzdělávání na vybraných gymnáziích ve vyučovacím předmětu dějepis Sedláček, Martin | pdficon
[169]-177 Zdroje tvořivého procesu ve školní třídě Švaříček, Roman | pdficon
[179]-184 K otázce cílů multikulturní výchovy Kučerová, Eva | pdficon
[185]-192 Terénní programy s uživateli drog : druhá strana mince Kolář, Jan | pdficon
[193]-196 Audiopopis a požadavky na něj Vránová, Martina | pdficon
Zprávy z konferencí – Conferences
Page Title
[197]-198 Zpráva o dvou konferencích: konference Evropské výzkumné sítě o rodičích ve vzdělávání (ERNAPE) a konference Evropské sociologické asociace (ESA) Rabušicová, Milada | pdficon
198-200 Dvě výzkumně orientované konference - podobnosti a rozdíly Novotný, Petr | pdficon
200-201 10. ročník ENIRDEM : konference - další přátelské, ale i odborné setkání Pol, Milan | pdficon
201-203 Konference Mezinárodní asociace výchovného a profesního poradenství 2003 - rozvoj a podpora kvality v pedagogickém a profesním poradenství Zounek, Jiří | pdficon
203 Seminář o Interkulturní školní realitě a vytváření "tolerančních programů" Skutil, Martin | pdficon
204-205 Zpráva o konferenci Výchova v kontextu sociálních proměn Knotová, Dana | pdficon
205-206 Reflexe problémů pedagogiky v dizertačních pracích studentů Doktorských studijních programů Sedláček, Martin; Skutil, Martin | pdficon
In Memoriam
Page Title
[207]-208 Za profesorkou Lili Monatovou Rabušicová, Milada | pdficon