A24

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 1976
Volume: 25
Issue: A24
Publication year
1977
Stati
Title Document
K sedmdesátinám profesora Karla Ohnesorga | [7]–8
Pačesová, Jana
PDF
Soupis prací K. Ohnesorga | [9]–10
Pačesová, Jaroslava
PDF
Deiktické kategorie v řeči českého dítěte | [11]–16
Pačesová, Jaroslava
PDF
Der indoeuropäische Konsonantismus im Lichte der nostratischen Theorie | [17]–26
Lamprecht, Arnošt
PDF
Zur Entwicklung des Verbalsystems im Germanischen | [27]–32
Erhart, Adolf
PDF
K etymologii některých slov na ne- | [33]–37
Šaur, Vladimír
PDF
Kmenové protiklady českých sloves a jejich vývoj | [39]–56
Šlosar, Dušan
PDF
Osobní jména v krevní knize městečka Bojkovice | [57]–66
Pleskalová, Jana
PDF
Elipsa, kondensacja a interpretacja semantyczna | [67]–71
Grochowski, Maciej
PDF
Sprachliche und textkritische Bemerkungen zur gereimten Katharinenlegende der Wiener Handschrift 2841 aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts | [73]–87
Zatočil, Leopold
PDF
K charakteristice předponových sloves v Jungmannově Slovníku česko-německém z hlediska současného stavu | [89]–102
Uhrová, Eva; Uher, František
PDF
Заметки по языку Я.Ев. [i.e. Я.Эв.] Пуркине в произведении "Symbolae ad ovi avium historiam ante incubationem" | [103]–109
Kelíšková, Anežka
PDF
Rozhledy
Title Document
Přípravy karpatského jazykového atlasu | [111]–117
Vašek, Antonín
PDF
Recenze - referáty - zprávy
Title Document
[Straková, Vlasta. Substantivní derivace (v ruštině a češtině)] | [119]–120
Šlosar, Dušan
PDF
[Polo, José. Lingüistica, investigación y enseñanza: (notas y bibliografía)] | 120–121
Bartoš, Lubomír
PDF
[Polo, José. Las Oraciones condicionales en español: ensayo de teoría gramatical] | 121–122
Bartoš, Lubomír
PDF
[Schächter, Josef. Prolegomena to a critical grammar] | 122–124
Pala, Karel
PDF
[Ainsworth, W.A. Mechanisms of speech recognition] | 125–126
Pačesová, Jaroslava
PDF