Torzo potěšlivé i provokující

Title: Torzo potěšlivé i provokující
Author: Drozd, David
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2008, vol. 57, iss. Q11, pp. 189-191
Extent
189-191
  • ISSN
    1214-0406
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Cieslar, Jiří et al; Stehlíková Eva, ed. Alfréd Radok mezi filmem a divadlem. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2007. 335 s. ISBN 978-80-7331-101-8.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.