Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 1999, vol. 13, iss. 1

Image
Year
1999
Publication year
1999
ISSN
1211-4979
ISBN
80-210-2229-9
Note
  • Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band 13 (1999) vyšel v rámci řady Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada R, germanistická jako číslo R4.