Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1979-1980, vol. 28-29, iss. F23-24

Image
Year
1979-1980
Publication year
1979
Note
  • K nedožitým pětasedmdesátinám profesora PhDr. Alberta Kutala, DrSc.
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Page Title
[9]-18 Kritiky ikonológie a Albert Kutal Bakoš, Ján | pdficon
Page Title
[19]-23 "Imago Pietatis" der Nationalgalerie in Prag Pešina, Jaroslav | pdficon
Page Title
[25]-33 Poznámky k Třeboňskému mistrovi Homolka, Jaromír | pdficon
Page Title
[35]-46 Jan Brueghel der Ältere und Anthonis van Dyck in der Kremsierer Schlossgalerie Jirka, Antonín | pdficon
Page Title
[47]-60 K otázce vztahu D. Martinelliho k J.B. Fischerovi z Erlachu Kudělka, Zdeněk | pdficon
Page Title
[61]-81 Malířství 1. poloviny 18. století na Moravě Krsek, Ivo | pdficon
Page Title
[83]-91 K rozvoji moderní sbírky Moravské galerie v Brně : (česká malba a plastika) Hlušička, Jiří | pdficon
hidden section Realismus v umění
Page Title
[93]-95 Realismus v umění Richter, Václav | pdficon
Page Title
[97]-105 K historickému vývoji pojmu realismus v umění Sedlář, Jaroslav | pdficon
Page Title
[107]-108 Soupis prací prof. dr. Alberta Kutala, DrSc. Kutalová, Jarmila | pdficon
hidden section Seznam ilustrací
Page Title
[109] Seznam ilustrací | pdficon