Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2008, vol. 57, iss. F52