Leo Eitinger som essayist

Title: Leo Eitinger som essayist
Variant title
Leo Eitinger as essay writer
Source document: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2015, vol. 29, iss. 1, pp. [183]-192
Extent
[183]-192
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Article
Language
Norwegian
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
The article refers to Leo Eitinger, famous Norwegian psychiatrist and humanist as author of essays and other popular science texts; focusing on Eitinger's issues as well as his style and rhetorical methods. The article depicts Leo Eitinger's cultural context regarding his background as Czechoslovak refugee and Holocaust survivor, his efforts beeing minority and human rights in general.
References
[1] EITINGER, Leo (1981) Fremmed i Norge. Cappelen.

[2] EITINGER, Leo (1981): Mennesker blant mennesker : En bok om antisemittisme og fremmedhat. Cappelen.

[3] MICHELET, Marte (2014): Den største forbrytelsen. Gyldendal.

[4] OTTOSEN, Kristian (1994): I slik en natt : historien om deportasjoner av jøder fra Norge. Aschehoug.

[5] SKJÆRAASEN, Magne (1988): Lege for livet : En bok om Leo Eitinger – medmennesket. Cappelen.

[6] WIESTAD, Else (2014): Stedene som former deg : Om rom og subjektivitet. Fagbokforlaget.