ProInflow 2016, vol. 8, iss. 1

Image
Year
2016
Publication year
2016
ISSN
1804-2406
Editorial
Page Title
2-3 Editorial Novotný, Roman | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Page Title
4-12 FRBR and the publication statement: problem of identification of relationships and attributes of the entity Manifestation Drobíková, Barbora; Odehnalová, Marie; Juranová, Ema; Králová, Kristýna; Svatoš, Ladislav | pdficon
13-53 Srovnání vybraných národních identifikačních systémů užívajících identifikátory URN:NBN Cubr, Ladislav; Lodrová, Iveta; Řehánek, Martin; Vašek, Zdeněk | pdficon
54-88 Mapování kurikula: vývoj oboru Informačních studií a knihovnictví v Brně Lorenz, Michal | pdficon
89-102 Kvalitativní analýza výzkumných dat Univerzity Karlovy v Praze Pavlásková, Eliška | pdficon
103-116 Finální antropický princip ve filosofii, pedagogice a informační vědě Černý, Michal | pdficon
117-127 Využití metody benchmarkingu při měření výkonu knihoven Krčál, Martin | pdficon
128-138 Na důkazech založené knihovnictví, akční výzkum a designové myšlení jako teoreticko-metodologické rámce pro informační studia a knihovnictví Zbiejczuk Suchá, Ladislava | pdficon