2

Title: ProInflow
Year: 2020
Volume: 12
Issue: 2
Publication year
2020
ISSN
1804-2406 (online)
Editorial
Title Document
Dilatace času a práce v časech Covidu | [1]–2
Lorenz, Michal
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Využívání portálu Knihovny.cz v knihovnách ČR | [3]–20
Zadražilová, Iva; Kurfürstová, Jana
PDF
Signifikantní vlastnosti : příspěvek ke kolektivnímu nevědomí | [21]–44
Beňačková, Miroslava; Kočišová, Pavlína; Kopský, Vojtěch; Mally, Frank Richard; Ostráková, Natalie
PDF
Stav, digitalizace a perspektivy sbírek zvukových nosičů v muzeích ČR | [45]–69
Novotná, Helena
PDF
Filmový scénář perspektivou vybraných teoretických přístupů a pracovních metod humanitních a informačních věd | [70]–105
Trnka, Jan; Janásková, Pavla
PDF
Onlife jako epistemické východisko překonávající dualitu online a offline prostoru | [106]–130
Černý, Michal
PDF
Komentáře – Book review
Title Document
Fenomenologicko-pragmatistická interpretace filosofie informace jako pokus o nedualistický přístup | [131]–142
Černý, Michal
PDF