2

Title: ProInflow
Year: 2015
Volume: 7
Issue: 2
Publication year
2015
ISSN
1804-2406
Editorial
Title Document
Editorial | 2–3
Novotný, Roman
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Bibliotherapy and creative writing for talented disadvantaged youth | 4–11
Béres, Judit
PDF
Kvalitatívne metódy výskumov v informačnej vede | 12–29
Steinerová, Jela
PDF
Roly čitateľa v čitateľa v čitateľa v procese čítania | 30–40
Tomorinová, Františka
PDF
Sběr a využití statistických dat v českých knihovnách | 41–52
Krčál, Martin
PDF
Citační analýza časopisu ProInflow | 53–66
Tomančáková, Dana
PDF