Bruggen bouwen tussen auditie en articulatie? : perceptie van de Nederlandse [e] en [ɛ͜i] door Poolse moedertaalsprekers en de invloed ervan op de articulatorische reproductie

Title: Bruggen bouwen tussen auditie en articulatie? : perceptie van de Nederlandse [e] en [ɛ͜i] door Poolse moedertaalsprekers en de invloed ervan op de articulatorische reproductie
Variant title
Building bridges between audition and articulation? : perception of Dutch [e] and [ɛ͜i] by Polish native speakers and its influence on pronunciation
Source document: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2019, vol. 33, iss. 2, pp. 109-120
Extent
109-120
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Article
Language
Dutch
License: Not specified license
Abstract(s)
The paper presents the results of a pilot study on audition of Dutch tense vowel [e] and diphthong [ɛ͜i] by Polish native speakers. It was hypothesized that Polish native speakers should generally fail to distinguish those sounds, as they lie acoustically close to each other (especially those produced by speakers of Dutch form the Netherlands) and moreover they are absent from Polish phonetic system. Instead the experiment has shown that Polish native speakers are almost as good in differentiating of isolated Dutch [e] and [ɛ͜i] as the native speakers of Dutch. Further experiments are needed to examine if equally good results can be achieved with [e] and [ɛ͜i] in the word context.
References
[1] Czerwonka-Wajda, Zuzanna (2017): Modificatie, substitutie of uitbreiding? Over de articulatorische karakteristiek en classificatie van uitspraakfouten van leerders van het Nederlands als vreemde taal. In: Neerlandica Wratislaviensia 27, p. 55–76.

[2] Czerwonka-Wajda, Zuzanna (2017): Die phonetische Grenze zwischen Sprachen überschreiten: Die Epenthese von Gleitlauten [j] und [w] als Versuch der Spannungsnachahmung in der Aussprache der Niederländisch-lernenden Polen. In: Linguistische Treffen in Wrocław 14, p. 119–126.

[3] Denes, Peter – Pinson Elliot (1993): The Speech Chain: The Physics and Biology of Spoken Language. Oxford: W.H. Freeman and Company.

[4] Kühn, Antje (2010): Kontrastive Phonetik der romanischen Sprachen. Dresden: Diskurs-Verlag.

[5] Neijt, Anneke (1991): Universele fonologie. Dordrecht: Foris Publications.

[6] Van de Velde, Hans (1996): Variatie en Verandering in het Gesproken Standaard-Nederlands. (1935–1993). Nijmegen: KUN.