1

Title: ProInflow
Year: 2015
Volume: 7
Issue: 1
Publication year
2015
ISSN
1804-2406
Note
  • Editoři čísla: Roman Novotný, Miroslava Brázdová
Editorial
Title Document
Editorial | 2
Novotný, Roman
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Otevřený přístup k vědeckým publikacím ve zdravotnictví: vytváření osobních archívů odborných publikací v Národní lékařské knihovně | 3–15
Jarolímková, Adéla; Lesenková, Eva; Maixnerová, Lenka; Kříž, Filip; Horsák, Ondřej; Bouzková, Helena
PDF
Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických knihoven | 16–28
Fryš, Jakub; Chodounská, Alena; Kalíšek, Petr; Krčál, Martin
PDF
Exploring the methods and practises of personal digital information archiving among the student population | 29–40
Marčetić, Hana
PDF
Evaluation of medical information quality | 41–54
Hrabal, Jan; Pruša, Tomáš
PDF