1

Title: Новая русистика
Year: 2019
Volume: 12
Issue: 1
Publication year
2019
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Статьи
Title Document
Introducing componential analysis into a Russian language course | 5–17
Vazanova, Marina
PDF
Специфика кодирования представлений о человеке в русских говорах Среднего Поволжья | 19–29
Баженова, Татьяна Евгеньевна
PDF
Hodnota v stratégii autora a interpretácie umeleckého textu | 31–45
Žemberová, Viera
PDF
Маргиналии
Title Document
Malá reflexe k vývoji české literárněvědné rusistiky : (u příležitosti výboru z textů Jiřího Honzíka) | 47–65
Pospíšil, Ivo
PDF
Рецензии
Title Document
К истории форм перфекта в русском языке | 67–70
Brandner, Aleš
PDF
Našli nový domov a zanechali stopu : (k nové knize o ruské meziválečné emigraci) | 70–73
Odarčenko, Michail
PDF
Категория состояния в древнерусских памятниках | 74–77
Brandner, Aleš
PDF
Staronové pohledy : Lev Tolstoj dnešníma očima | 78–84
Pospíšil, Ivo
PDF
Analýza Petra Bicilliho a jeho bulharského působení | 84–86
Pospíšil, Ivo
PDF
Ruská a mezinárodní pocta prof. Danuši Kšicové | 87–88
Pospíšil, Ivo
PDF
Písně – diplomaté bez pasu | 89–91
Odarčenko, Michail
PDF
Информаторий
Title Document
II. brněnské literárněvědné kolokvium | 93–94
Paučová, Lenka
PDF
Dialog kultur oslavil jubileum | 94–96
Sommer, Jaroslav; Zolina, Polina
PDF
Konference Hodnoty v literatuře a v umění počtvrté | 96–97
Dohnal, Josef
PDF
Nový transliterační nástroj Ústavu slavistiky FF MU | 98–99
Michálek, Zbyněk
PDF
Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI – zpráva z kolokvia | 99–101
Michálek, Zbyněk
PDF