Kaufmanova sbírka nálezů kultury s vypíchanou keramikou z katastru obce Rybníky u Moravského Krumlova (okr. Znojmo)

Title: Kaufmanova sbírka nálezů kultury s vypíchanou keramikou z katastru obce Rybníky u Moravského Krumlova (okr. Znojmo)
Variant title:
  • Die Sammlung Kaufman mit Funden der Kultur mit Stichbandkeramik aus dem Kataster der Gemeinde Rybníky bei Moravský Krumlov, bez. Znojmo
  • The Kaufman collection of finds from the Stroked Pottery Culture from the cadastral zone of the village of Rybníky (Znojmo District)
Author: Nejedlá, Alena
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, vol. 61, iss. M17, pp. [39]-46
Extent
[39]-46
  • ISSN
    1211-6327
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V 60. a 70. letech minulého století působil v muzeu v Moravském Krumlově Josef Kaufman (*1891, †1978). Díky jeho důsledné práci můžeme v depozitáři muzea nalézt nejen předměty z povrchových sběrů, které shromáždil z katastru obce Rybníky, ale také materiál jednotlivých nálezů a sběrů dokládající osídlení lidu s vypíchanou keramikou např. v Kadově, Moravském Krumlově, Trstěnicích, Vémyslicích, Kubšicích, Vedrovicích a Rešicích. Předkládaná práce analyzuje kolekci artefaktů z katastrálního území obce Rybníky, které pocházejí ze III. fáze kultury s vypíchanou keramikou.
The majority of archaeological finds from Rybníky are held by the Moravský Krumlov Museum, where Josef Kaufman (1891–1978) was curator. He was a perfectionist and maintained comprehensive records of finds from the area. His collection became a valuable exhibit of the museum. It includes finds of Stroked Pottery Culture artefacts from Rybníky, as well as from Kadov, Moravský Krumlov, Trstěnice, Vémyslice, Kubšice, Vedrovice and Rešice. This article analyses the finds of the Rybníky site relevant to phase III of the Stroked Pottery Culture.
Note
Obsahuje obrazové přílohy.