Czech puppet theatre dramaturgy as a specific phenomenon

Title: Czech puppet theatre dramaturgy as a specific phenomenon
Contributor
Kačer, Tomáš (Translator)
Source document: Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 231-276
Extent
231-276
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article addresses Czech puppet theatre dramaturgy in its historical development from the late eighteenth to the present. Apart from the historical overview, it also analyses recent trends in Czech puppet theatre – an aspect that has not yet been concisely addressed. It also points out opportunities that puppet theatre could explore in future productions.
References
[1] A. B. 1976. Johannes doktor Faust [Dr John Faustus]. Praha: Československý spisovatel, 1976.

[2] BARTOŠ, Jaroslav. 1959. České loutkové hry národního obrození [Czech Puppet Plays of the National Revival]. Praha: 1959.

[3] BARTOŠ, Jaroslav. 1959. Komedie a hry českých lidových loutkařů [Comedies and Plays of the Czech Folk Puppeteers]. Praha: Orbis, 1959.

[4] BARTOŠ, Jaroslav. 1960. Loutkaři 17. a 18. věku v Čechách, na Moravě a Slezsku [Seventeenth- and Eighteenth-Century Puppeteers in Bohemia, Moravia and Silesia]. Praha: Statni pedagogické nakladatelství, 1960.

[5] BARTOŠ, Jaroslav. 1963. Loutkařská kronika [The Puppeteers' Chronicle]. Praha: Orbis, 1963.

[6] BARTOŠ, Jaroslav. 1959. Tisky a rukopisy českých loutkových her o Faustovi [The Prints and Manuscripts of Czech Faustus Puppet Plays]. Československy loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] IX (1959): 12.

[7] BEZDĚK, Zdeněk. 1973. Československá loutková divadla 1949–1969 [Czechoslovak Puppet Theatre 1949–1969]. Praha: Divadelní ústav, 1973.

[8] BEZDĚK, Zdeněk. 1983. Dějiny české loutkové hry do r. 1945 [The History of the Czech Puppet Play before 1945]. Praha: Divadelní ústav, 1983.

[9] BLECHA, Jaroslav. 2007. Okno do českého loutkářství [Windows to Czech Puppetry]. Exhibition catalogue. Brno: Moravské zemské muzeum, 2007.

[10] BLECHA, Jaroslav and Pavel JIRÁSEK. 2008. Česká loutka [The Czech Puppet]. Praha: KANT, 2008.

[11] BROCKETT, Oscar Gross. 1999. Dějiny divadla [A History of the Theatre]. Transl. by Milan Lukeš. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999.

[12] CÍSAŘ, Jan. 1996. Malá úvaha na velké téma aneb O loutkové činohře [A Small Reflection on a Big Topic, or on the Puppet Drama Theatre]. Loutkař [The Puppeteer] XLVI (1996): 11: 252–4.

[13] ČESAL, Miroslav. 1990. Dovětek k etapě kočovných marionetářů [An Afterword to the Period of Travelling Marionettists]. Československy loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] XL (1990): 4: 78.

[14] ČESAL, Miroslav. 1997. Faust Marloweův a kočovných marionetářů [The Faustus of Marlowe and of the Strolling Marionettists]. Loutkař [The Puppeteer] XLVII (1997): 11: 245–6.

[15] ČESAL, Miroslav. 1990. K pojmu loutkařská renesance [On the Concept of a Puppetry Renaissance]. Československý loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] XL (1990): 5: 106–9.

[16] ČESAL, Miroslav. 1987. Kapitoly k historii českého loutkového divadla a české školy herectví s loutkou [Chapters from the History of Czech Puppet Theatre and the Czech School of Puppet Acting]. Československy loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] XXXVII (1987): 1–12.

[17] ČESAL, Miroslav. 1988. Kapitoly k historii českého loutkového divadla a české školy herectví s loutkou [Chapters from the History of Czech Puppet Theatre and the Czech School of Puppetry Acting]. Československy loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] XXXVIII (1988): 1–12.

[18] ČESAL, Miroslav. 1991. Loutkové divadlo jako ušlechtilá zábava pro děti [Puppet Theatre as a Noble Pastime for Children]. Československý loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] XLI (1991): 4: 80–3.

[19] ČESAL, Miroslav. 1995. Matěj Kopecký (1775–1847): Legenda a skutečnost [Matěj Kopecký (1775–1847): Legend and Reality]. Loutkař [The Puppeteer] XLV (1995): 2.

[20] ČESAL, Miroslav. 1991. Úvahy o loutkařské dramaturgii [Reflections on Puppet Dramaturgy]. Praha: Statní pedagogické nakladatelství, 1991.

[21] ČESAL, Miroslav. 1994. Vůdčí osobnosti amatérské etapy 1–12 [Leading Personalities of the Amateur Phase 1–12]. Loutkař [The Puppeteer] XLIV (1994): 1–12.

[22] ČESAL, Miroslav. 1995. Vůdčí osobnosti amatérské etapy 13–19 [Leading Personalities of the Amateur Phase 13–19]. Loutkař [The Puppeteer] XLV (1995): 1–7.

[23] ČESAL, Miroslav. 1990. Základy a utužovaní pojetí loutkového divadla jako divadla reproukce [The Fundamentals and the Consolidation of the Concept of Puppet Theatre as a Theatre of Reproduction]. Československý loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] XL (1990): 6: 122–6.

[24] ČESAL, Miroslav. 1964. Základy loutkařské dramaturgie [The Foundations of Puppet Dramaturgy]. Praha: UDLUT, 1964.

[25] DOLENSKÁ, Kateřina. 2005. Husák neznámý (Jihočeské působení Františka Husáka 1974–1979) [The Unknown Husak (the South Bohemian Activities of František Husak, 1974–1979)]. Divadelní revue [Theatre review] 16 (2005): 4: 40–59.

[26] DUBSKÁ, Alice. 1998. České ochotnické loutkářství do roku 1918, České ochotnické loutkářství v letech 1918–1945 [Czech Amateur Puppetry before 1918; Czech Amateur Puppetry 1918–1945]. In Jan Císař (ed.). Cesty českého amatérského divadla [The Ways of Czech Non-Professional Theatre]. Praha: IPOS, 1998.

[27] DUBSKÁ, Alice. 1993. Čtyři století dramatické literatury pro loutkové divadlo [Four Centuries of Dramatic Literature for the Puppet Theatre]. Loutkař [The Puppeteer] XLIII (1993): 4: 78–81.

[28] DUBSKÁ, Alice. 2004. Dvě století českého loutkářství [Two Centuries of Czech Puppetry]. Praha: NAMU, 2004.

[29] DUBSKÁ, Alice. 2001. K podstatě našich hypotéz o "českém" Faustovi [On the Principles of our Hypotheses of the 'Czech' Faustus]. Loutkař [The Puppeteer] LI (2001): 1.

[30] DUBSKÁ, Alice, Pavel JIRÁSEK, Marie JIRÁSKOVÁ, Nina MALÍKOVÁ and Lucie MIKLOVIČOVÁ. Obrazy z dějin českého loutkářství [Pictures from the History of Czech Puppetry]. Praha/Chrudim: Arbor vitae/Muzeum loutkařských kultur, 2012.

[31] DUBSKÁ, Alice. 1995. Poznámka ke komediím a hrám Matěje Kopeckého [A Note to the Comedies and Plays of Matěj Kopecký]. Loutkař [The Puppeteer] XLV (1995): 2.

[32] DUBSKÁ, Alice. 2008. Putovaní Jana Brata a jeho loutkařské rodiny divadelní Evropou 18. a 19. století (1–5) [The travels of Jan Brat and his Puppetry Family through a Europe of Theatre in the Eighteenth and Nineteenth Centuries (1–5)]. Loutkař [The Puppeteer] LVIII (2008): 4–6 and Loutkař [The Puppeteer] LIX (2009): 1–2, 5.

[33] DUBSKÁ, Alice. 2005. Škroupův Dráteník na loutkové scéně a počátky českého moderního loutkového divadla [Škroup's The Tinker on the Puppet Stage and the Beginnings of the Modern Czech Puppet Theatre]. In Eva Šormová (ed.). Miscellanea theatralia. A Festschrift for Adolf Scherl, Octogenerian. Praha: Divadelní ústav, 2005.

[34] DVOŘÁK, Jan, Jaroslav ETLÍK and Bohumil NUSKA et al. 2007. Jan Schmid. Praha: Pražská scéna, 2007.

[35] DVOŘÁK, Jan and Věra ELIÁŠKOVÁ. 2007. Karel Makonj a Vedené divadlo [Karel Makonj and Theatre Management]. Praha: Pražská scéna, 2007.

[36] JIRÁSKOVÁ, Marie and Pavel JIRÁSEK. 2011. Loutka a moderna: Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců [The Puppet and the Modern: Visualisation in Czech Puppet Theatre, Family Theatres, Federal Theatres and Art Scenes during the First Half of the Twentieth Century as a Unique Reflection of the Avantgarde and Modernist Efforts of Czech Artists]. Praha/Brno: JAMU/Arbor vitae, 2011.

[37] JURKOWSKI, Henryk. 2004. Metamorfózy babkového divadla v 20. storočí [The Twentieth-Century Metamorphoses of Puppet Theatre]. Bratislava: Divadelný ústav, 2004.

[38] JURKOWSKI, Henryk. 2003. Reflektor na Josefa Kroftu [Spotlight on Josef Krofta]. In Miloslav Klíma and Karel Makonj et al. Josef Krofta – inscenační dilo [Josef Krofta: Stage Work]. Praha: Pražská scéna, 2003.

[39] JUST, Vladimir. 2010. Divadlo v totalitním systému [Theatre in the Totalitarian Regime]. Praha: Academia, 2010.

[40] KAČER, Miroslav. 1969. Počátky českého měšťanského divadla (1785–1812) [Origins of the Czech Bourgeois Theatre (1785–1812)]. In František Černý (ed.). Dějiny českeho divadla II [A History of Czech Theatre II]. Praha: Academia, 1969.

[41] KAINAR, Josef. 1953. Zlatovláska [Goldilocks]. Praha: ČDLJ, 1953.

[42] KLIMA, Miloslav and Karel MAKONJ et al. 2003. Josef Krofta – inscenační dílo [Josef Krofta: Stage Work]. Praha: Pražská scéna, 2003.

[43] KLÍMA, Miloslav. 1992. Stereotypy loutkového divadlo [Stereotypes of Puppet Theatre] Československý loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] XLII (1992): 4: 73–5.

[44] KLÍMA, Miloslav. 2007. Téma – metafora – herec – loutka. Integrace jevištních složek u Josefa Krofty [Theme – Metaphor – Actor – Puppet: the Integration of Scenic Components within the Theatre of Josef Krofta]. In Miloslav Klíma (ed.). Divadlo a interakce II [Theatre and Interaction II]. Praha: Pražská scéna, KALD DAMU, 2007.

[45] KÖNIGSMARK, Václav. 1991. O situaci českého divadla, záměnách stylu a vypovědí [On the Situation of Czech theatre: Interchanges of Style and Message]. Československý loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] XLI (1991): 4: 74–5.

[46] LAMKOVÁ, Hana. 2012. Šedesát let loutkařské katedry [Sixty Years of the Puppetry Department [at DAMU]]. Loutkař [The Puppeteer] LXII (2012): 6: 281–5.

[47] LEŠKOVÁ DOLENSKÁ, Kateřina. 2009. Auditivní komponenty v loutkovém divadle [Elements of Audition in Puppet Theatre]. Disertačni prace, nepublikovano [An unpublished PhD thesis]. Praha: DAMU, 2009.

[48] LEŠKOVÁ DOLENSKÁ, Kateřina. 2013. Profesionální loutkové divadlo dnes–statutární a nezávisle soubory [Professional Puppet Theatre Today: Statutory and Independent Companies]. In Zuzana Vojtíšková (ed.). 2013. Živé dědictví loutkářství [The Living Legacy of Puppetry]. Praha/Chrudim: NAMU/Muzeum loutkařských kultur, 2013.

[49] MAKONJ, Karel. 2004. Zamyšleni nad Malíkovým Míčkem Flíčkem v inscenační praxi českých loutkových divadel [A Reflection on Malik's Speckles the Ball in the Production Practice of Czech Puppet Theatres]. Loutkař [The Puppeteer] LIV (2004): 2: 77–80.

[50] MAKONJ, Karel. 2003. O významu dramaturgie pro Kroftovo divadlo s loutkami [On the Significance of Dramaturgy in Krofta's Theatre with Puppets]. In Miloslav Klima and Karel Makonj et al. Josef Krofta – inscenační dílo [Josef Krofta: Stage Work]. Praha: Pražská scéna, 2003.

[51] MALÍK, Jan. 1946. Míček Flíček [Speckles the Ball]. Praha: Josef Hokr, 1946.

[52] PANTÁKOVÁ, Magdalena. 2011. Ostrov svobody aneb Divadelní pouť I-II [An Island of Freedom, or a Theatre Journey I–II]. Loutkař [The Puppeteer] LXI (2011): 2–3.

[53] PAVLOVSKÝ, Petr. 2013. Pohled do dějin českého profesionálního loutkového divadla 1948–1989 [A View of the History of Professional Czech Puppet Theatre 1948–1989]. In Zuzana Vojtíšková (ed.). Živé dědictví loutkářství [The Living Heritage of Puppetry]. Praha/Chrudim: NAMU/Muzeum loutkařských kultur, 2013.

[54] PAVLOVSKÝ, Petr and Nina MALÍKOVÁ. 2013. Společenská emancipace evropského loutkářství a jeho česká specifika [The Social Emancipation of European Puppetry and its Czech Specifics]. In Zuzana Vojtíšková (ed.). Živé dědictví loutkářství [The Living Heritage of Puppetry]. Praha/Chrudim: NAMU/Muzeum loutkařských kultur, 2013.

[55] PEŘINOVÁ, Iva. 1980. Branka zamčená na knoflík [A Gate Locked with a Button]. Praha: Divadelní a literární agentura, 1980.

[56] PEŘINOVÁ, Iva. 1990. Kolíbá se velryba [The Waddling Whale]. Praha: Divadelní a literární agentura, 1990.

[57] REZKOVÁ, Jana. 2010. Iva Peřinová – Hry s ohněm aneb Česka otázka v loutkovém divadle, [Iva Peřinová – Playing with Fire or Questions in Czech Puppet Theatre], Loutkař LX (2010): 1: 30–3.

[58] RICHTER, Luděk. 2013. Amatérské loutkové divadlo – trendy, proudy a směry, které formovaly dnešek [Amateur Puppet Theatre: Trends, Currents and Fashions that Shaped Contemporary Puppetry]. In Zuzana Vojtíšková (ed.). Živé dědictví loutkářství [The Living Heritage of Puppetry]. Praha/Chrudim: NAMU/Muzeum loutkařských kultur, 2013.

[59] RICHTER, Luděk. 2014. České loutkové divadlo – tradice, legenda a skutečnost [Czech Puppet Theatre: Lore, Legend and Reality], Loutkař [The Puppeteer] LXIV (2014): 2: 15–7.

[60] STŘEDA, Jiří. 2000, 2004. České profesionální loutkářství I–XXV [Czech Professional Puppetry I–XXV], Loutkař LX (2000): 3 – Loutkař [The Puppeteer] LXIV (2004): 6.

[61] STŘEDA, Jiří. 2005. O současné loutkařské dramaturgii [Current Puppet Dramaturgy]. Loutkař [The Puppeteer] LV (2005): 6: 287–8.

[62] TICHÝ, Zdeněk Aleš. 2014. Zrozena pro loutky [Born of Puppets]. In Iva Peřinová. Hry [Plays]. Liberec: Roman Karpaš RK pro Naivní divadlo Liberec, 2014.

[63] VAŠIČEK, Pavel. 2013. Loutkařská katedra DAMU I–III [The DAMU Puppetry Department I–III], Loutkař [The Puppeteer] LXIII (2013): 1–3.

[64] VESELÝ, Jindřich. 1911. Johan doktor Faust starých českých loutkářův [Dr John Faustus, the Old Czech Puppet Tradition]. Praha: Josef Springer, 1911.

[65] VOJTÍŠKOVÁ, Zuzana (ed.). 2013. Živé dědictví loutkářství [The Living Heritage of Puppets]. Praha/Chrudim: NAMU/Muzeum loutkařských kultur, 2013.